Doop en avondmaal

In de protestante kerken kennen wij twee sacramenten, namelijk Doop en Avondmaal. Sacramenten zijn gewijde handelingen, die door Christus zijn ingesteld. Naast de Bijbel zijn de sacramenten [...]

Bijbel

De Bijbel is het meest verkochte en vertaalde boek van de wereld. Herkomst en inhoud van de Bijbel: Twee delen (Oude en Nieuwe Testament) met 66 boeken. In Oude Testament vinden we o.a: ontstaan [...]

Christelijke feestdagen: waarom, wanneer, hoe?

Het christendom kent naast het kalenderjaar (zoals we dat allemaal kennen) ook het kerkelijk jaar. Deze twee ‘agenda’s’ verschillen op een belangrijk punt: het kerkelijk jaar begint [...]