Samenleving

Als christelijke gemeente staan we midden in deze samenleving en willen we daar ook graag ons steentje aan bijdragen.

Vandaar dat er allerlei activiteiten zijn die daar aan bij dragen.