Armina, Howick en Lili

29-08 2017

Sinds hun moeder, Armina, was overgebracht naar Detentiecentrum Zeist en 14 dagen geleden werd uitgezet naar ArmeniŽ, verbleven haar kinderen Howick en Lili op een ons onbekend adres. Vrijdag jl. is het Nidos Ė de instelling aan wie door de kinderrechter de voogdij over de kinderen is toegewezen Ė met de kinderen in contact gekomen. Beide kinderen zijn samen naar een voor hen fijn adres gebracht en maken het naar omstandigheden goed.

 

In de nu komende tijd zal door het Nidos worden onderzocht wat er nu met Howick en Lili moet gebeuren, waarbij het belang van Howick en Lili leidend is. Defence for Children zal dit onderzoek nauwkeurig volgen en aandringen op een besluit waarbij in de nu gegeven situatie de belangen van beide kinderen gewaarborgd en hun kinderrechten gerespecteerd worden.

 

Voor verdere berichtgeving verwijzen we u naar het Nidos en Defence for Children. Wij zelf doen geen verdere uitspraken over deze zaak, uit respect voor Armina en in het belang van haar en haar kinderen. Zorgvuldigheid is geboden, zowel in het onderzoek nu als in de berichtgeving hierover. We hopen op uw begrip, ook van de media die ons hierover vragen stellen willen.

 

Als kerkelijke gemeente zien wij het als onze van God gegeven taak om waar mogelijk de pastorale ondersteuning te bieden die zowel Armina als haar kinderen nodig hebben.

 

17-08 2017

Doneren voor Armina, Howick en Lily

Afgelopen zondag, 13 augustus, hebben we na de beide diensten gecollecteerd voor Armina, Howick en Lily. Armina is zonder geld naar ArmeniŽ vertrokken, daarom zal de komende periode financiŽle ondersteuning nodig zijn. Ook buiten de wijkgemeente om is gebleken dat er behoefte is een bijdrage over te maken voor dit gezin. Door middel van dit bericht geven wij iedereen de gelegenheid voor een donatie. NL02 SNSB 0951 4744 80 t.n.v. Diaconie Hervormde Wijkgemeente St. Joriskerk onder vermelding van 'Armina en kinderen'.

De diakenen willen iedereen heel hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage en betrokkenheid!

 

13-08 2017

Hartentocht

10-08 2017

Petitie

In onderstaande Zapp uitzending spreken Lily en Howick over hun situatie. Zij en hun moeder leven mee met onze gemeente. Naast gebed voor hen komen we in actie met deze petitie. We bidden om een rechtvaardig besluit en weten hen gedragen door God waar dan ook ter wereld.
Bidt en tekent u mee?

https://petities.nl/petitions/lily-en-howick-mogen-niet-worden-uitgezet/