Beleidsplan

Samenvatting beleidsplan 2015-2019

ďBetrokken, op elkaar en op de stadĒ                                  

Deze woorden sieren de voorzijde van het beleidsplan, dat we onlangs vaststelden. We leggen met die woorden onze kaarten op tafel. Ze zijn de missie voor de wijkgemeente, zoals we dat dan zeggen. Van dit beleidsplan geven we u nu een kleine impressie. Om u een indruk te geven van wat ons in de Joris bezighoudt.

 

Dankbaar, want niet vanzelf

We gingen het gesprek aan en vroegen elkaar naar wat echt opgepakt zou moeten worden. We deelden verlegenheid en verlangen. Maar we startten met dankbaarheid! We schreven op dat we blij zijn met een gemeente in het hart van de stad, een gemeente die de laatste tien jaren gegroeid is en waar steeds nieuwe mensen zich aansluiten, een gemeente jong en missionair in de weer. Ondertussen ook een gemeente die graag wil gaan in het spoor van de Reformatie, klassiek zou je kunnen zeggen, en tegelijk open naar voren, op zoek naar wat het echt houdt vandaag. Een voorbeeld is dat wij het belangrijk vinden dat we in onze erediensten Ė en daarbuiten Ė ook psalmen blijven zingen. Maar laten we dat dan wel doen in een taal die verstaanbaar is en toegankelijk, zeiden we. Want stel je voor dat je ze kwijtraakt omdat ze niet meer worden begrepen, en het hart niet meer raken. Een punt van aandacht de komende tijd.

Wat we met en in elkaar ontvangen stemt ons dankbaar, temeer omdat we ervan doordrongen zijn dat kerk en geloof vandaag de dag helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar we realiseren ons tegelijk: wat wij met elkaar in de Joris hebben is ook kwetsbaar; het is niet gezegd dat dit als vanzelf zo blijft. Daarom hebben we ook opgeschreven wat naar ons gevoelen de komende jaren eerste aandacht hebben moet. En zoals de woorden boven dit stukje verraden, we richten ons vooral op versteviging van de onderlinge band en op de versterking van de wijkgemeente als missionaire gemeente.

 

Samen en missionair

Hoe zo aandacht voor juist deze punten? Wel, we zien dat de laatste jaren veel nieuwe mensen de Joris binnenkwamen. Mensen overal vandaan. En, zo is ons verlangen, hoe raken al die verschillende mensen verbonden? Hierbij sluit aan dat het ook ons verlangen is dat we de jeugd en jongeren van de gemeente weten vast te houden, zij elkaar en jong en oud over en weer. Het sluipt er zomaar in dat ieder zijn eigen leven leidt en eigen gangetje gaat, maar wat betekent het dat je aan elkaar gegeven bent? Daarnaast heeft het missionair team Joriskerk zich opnieuw bezonnen op wat op missionair terrein te doen is. Want we weten ons op onze plek gebracht in het hart van de stad. Hoe zijn we daar wijkgemeente? Wat kan die prachtige kerk waarin we zondag aan zondag samenkomen hierin betekenen, en wat ons gerenoveerde wijkgebouw? Zou het kunnen dat het behalve een huis voor de gemeente ook een huis voor de wijk wordt? Maar wat de eerste aandacht heeft: laten we elkaar helpen om christen te zijn, ieder op zijn eigen plek.

Verbonden met God

Wat we ook opschreven is, dat een leven in verbondenheid met God voor alles gaat. Hoe raak je aan elkaar verbonden, en hoe ben je een gemeente, getuigend in stad en samenleving? De eerste oefening is dan toch die verbondenheid met God zelf. En we ervaren dat juist daar ook veel verlegenheid, onmacht en ook verlangen zit. En daarom hebben we tegen elkaar gezegd dat we ook daarvoor echte aandacht willen hebben. Door in te zetten op geloofsverdieping, door vorming en toerusting, op zondag en door de week, voor jong en oud.

 

Ten slotte

Vooral deze drie grote aandachtsvelden zullen ons de komende jaren bezighouden. Een greep uit de beleidsvoornemens die hiermee verbonden zijn: het opzetten van en werken vanuit wijkkringen, inhoud geven aan geloofsopvoeding, bezinning op discipelschap, de 2e dienst als leerdienst. Deze maanden wordt gewerkt aan een werkplan voor het nu komende seizoen. Na bezinning nu het werk zelf. We zien ernaar uit dit op te pakken, vertrouwend op Hem die niet loslaat wat Hij zelf begon. Wie weet welk spoor HŪj trekken gaat!


Het volledige beleidsplan 2015 - 2019 kunt u opvragen bij de scriba via scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl