Belijdenis doen

Vandaag wil ik JA zeggen

 

Het is een hoogtepunt in onze gemeente als mensen hun geloof in God in het midden van de gemeente belijden!
Na, meestal, een traject van catechisatie (geloofsleer lessen en gesprekken) doen er mensen die gedoopt zijn (al dan niets als kind) in het openbaar belijdenis van hun geloof. Dit vindt veelal één keer per jaar plaats zo rond Pasen of Pinksteren.
 

Hieronder de getuigenissen van de mensen die belijdenis deden op 9 april 2017

 

Niels

Ik wil vandaag, in het bijzijn van jullie allen, belijdenis doen. Dit wil ik doen om God de eer te geven die Hij verdient, Om te zeggen dat ik bij Hém hoor die er altijd voor mij is. Om dichter bij Hem te komen, en om in deze gemeente mij in te zetten voor zijn koninkrijk.

 

Gerjanne

Vandaag doe ik belijdenis om daarmee een antwoord te geven op mijn doop. Door de jaren heen heeft God mij laten zien wie Hij is en daarom wil ik Hem volgen. Ik vind het mooi dat ik nu als belijdend lid bij deze gemeente ga horen en ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te leveren aan de opbouw ervan.


Valérie

Door belijdenis te doen erken ik mijn wens om God elke dag op de eerste plaats te zetten. Naast dat ik het “Ja-woord” aan God mag geven, vind ik het bijzonder dat ik daarbij gedoopt mag worden. De doop is voor mij een teken dat ik niet zonder God (verder) kan, en vanuit zijn vergeving mag leven. Wat een mooi cadeau!

 

Leanie

Verwonderd en dankbaar doe ik vandaag belijdenis van het geloof. Ik mag weten dat God voor mij koos, terwijl ik dat niet verdiende.  De rest van mijn leven wil ik mijn Heiland volgen, want dat is Hij zo waard. Ik zie er naar uit dit te doen in de gemeente, waarvan ik nu belijdend lid mag zijn.

 

Arnold

Belijdenis doen betekent voor mij dat ik in het midden van de gemeente mijn vertrouwen in de grote God en Vader van mijn doop uitspreek. Hij heeft mij tot hier geleid en ik geloof dat Hij mijn fundament zal blijven. Het is mijn verlangen om deze God in antwoord op Zijn trouwe goedheid na te volgen.

 

Geert

Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof, omdat ik weet dat ik niet zonder God kan leven. God laat mij niet los en daar ben ik Hem dankbaar voor. Ik vind het mooi om mijn jawoord te geven in deze gemeente, waarin ik gedoopt en opgegroeid ben.

 

Jannemieke

Vandaag doe ik belijdenis. Jaren geleden heeft God bij mijn doop voor mij gekozen en vandaag kies ik voor Hem. Ik zie mijn belijdenis als een volgende stap in mijn geloofsleven; iets wat me kracht geeft en waar ik op terug kan vallen. Daarbij vind ik het mooi dat ik deze keuze in het bijzijn van de gehele gemeente mag maken. Het is bijzonder dat we samen de kerk van God zijn en mogen werken aan Zijn koninkrijk. Hier wil ik in de toekomst graag mijn steentje aan bijdragen!

 

Lilan

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik wil kiezen voor Hem, die mij in de meest letterlijke zin van het woord heeft gered. In mijn doop vind ik dat God ook voor mij kiest, en dat ik deel mag zijn van Zijn familie, Zijn gemeente.


Sifra

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik nu weet dat in al mijn imperfecties God alsnog van mij houdt en voor mij zorgt. Ik ben dankbaar voor alles wat Hij voor mij doet en mij geeft. Tegen Hem 'Ja!' zeggen is naast een getuigenis,

ook een dankbetuiging.

 

Jan

Belijdenis doen betekent voor mij: Vertrouwen. Of zoals lied 372 uit Weerklank het verwoordt:

 

Ik geloof: mij is gegeven,

in mij woont de Heilige Geest.

Hij vernieuwt, verrijkt mijn leven

zoals op het Pinksterfeest.

Ik geloof, dat God de Vader,

en de Zoon door Geest en Woord

hier op aard één kerk vergaderen

en dat ik daartoe behoor.

 


Gerjon

Al sinds mijn geboorte en doop hoor ik bij de Joris. Het geloof in God is me door mijn ouders en mijn verdere omgeving bijgebracht en voorgedaan. Na 18 jaar onvolwassen geloofsvanzelfsprekendheid gaf de verandering van een beschermende omgeving naar de universiteit me reden om zelf goed na te denken over wat ik geloof. Daardoor zijn twijfels ontstaan, maar daar ben ik eigenlijk blij mee, want die gedachten en twijfels hebben mijn geloof actiever en meer van mijzelf gemaakt. Ondanks dat sommige twijfels er nog steeds zijn en misschien nooit zullen verdwijnen, staat het inmiddels als een paal boven water dat God bestaat, en dat ik Zijn weg binnen mijn leven wil volgen. Dat wil ik tegenover Hem, mijn ouders en mijn omgeving bevestigen door vandaag ‘ja’ te zeggen.


Erica

Ik wil graag belijdenis doen van mijn geloof, omdat ik voel dat God mijn leven leidt en omdat ik zoveel liefde, kracht en rust uit Zijn handen mag ontvangen. Op God kan ik vertrouwen en naar Zijn woord wil ik graag leven.


Sarah

Hoi! Ik ben Sarah van der Vliet. Het voelt heel bijzonder om vandaag belijdenis te doen. Na een enthousiaste start van de belijdeniscatechisatie begon ik meer en meer te twijfelen. Was mijn geloof wel goed genoeg? Was mijn geloof er nog wel op de momenten dat ik God niet dichtbij voelde? Nu zit ik hier, klaar voor een stap op weg naar Pap. Ik weet nu: op je gevoel alleen kun je niet drijven. Geloven is niet passief afwachten, maar vertrouwen en investeren. Ik zie ernaar uit om belijdenis te doen en me zo steeds meer te verbinden met God en de gemeente.