Catechisatie

(Levens)Vragen

Samen met jongeren bezig zijn rond de Bijbel, rond levensvragen. Samen vragen stellen, samen zoeken naar de richting die God wijst. Deze uren zijn bedoeld om ons samen te verdiepen in de Bijbel, steeds meer te leren van God, over Hem, over onszelf, over de levensweg die we gaan, over onze lifestyle in deze wereld.

Leren
ďLerenĒ is in de Bijbel een kernwoord. Wie Jezus volgt is een discipel, een leerling. We blijven ons leven lang leerling.

Op de catechisatie ben je van harte welkom als je hoort bij de wijkgemeente maar we nodigen alle jongeren van harte uit; als je in de stad studeert, hier op kamers woont, of als je op zoek bent naar antwoorden op je vragen, gewoon meer wilt weten van het christelijk geloof ben je van harte welkom.


De Catechisaties worden gegeven in Filalethes, Havik 29 en aan alle jongeren in onze gemeente (of die belangstelling hebben!) vanaf klas 1 van de middelbare school.


GroepDagTijd leeftijd
Groep 1, 2,3maandag19:00-19:45(11) 12-13 -14
Groep 4 en 5maandag20.00-20.4515 -16
Groep 6maandag20.00-20.4517-19
Groep 7
maandag20.00-20.4518+
Belijdenis catechisatiemaandag21:00-22:00 
Zondagavondgroep
zondag19.30 - 21.00
jong volwassenen
  

 Zondagavondgroep


Deze groep wijkt wat tijd, plaats en dag af van de andere groepen. Als je op kamers woont in Amersfoort en in je eigen wijkgemeente geen catechisatie kunt volgen of gewoon belangstelling hebt; weet je welkom! Meer info neem dan contact op: contact@sintjoriskerk-amersfoort.nlBelijdeniscatechisatie
Elk jaar rond Pasen is er gelegenheid om belijdenis te doen van het geloof. Daarbij gaat het om een moment waarop je persoonlijk instemt met het geloof van de kerk van Jezus Christus. We gaan ons daar weer op voorbereiden door een wekelijkse catechisatie, de belijdeniscursus. De kernmomenten van ons christelijk leven gaan we samen bespreken.
Je bent van harte welkom als je:
ē van huis uit of via een Alpha-cursus in aanraking bent gekomen met het christelijk geloof en zou willen uitspreken dat je Jezus wilt volgen.
ē nog echt op zoek bent naar zekerheid over je geloof, je leven met God, als je er gewoon niet uit bent en vol onzekerheden zit.
ē nog niet gedoopt bent en dat wel heel graag zou willen en je daarop zou willen voorbereiden.
ē Je echt wilt verdiepen in de betekenis van de kerk, van de gemeente van Jezus Christus in de deze wereld.

Als je mee doet verplicht je je niet om aan het eind geloofsbelijdenis te doen. Daarover zijn we gaandeweg voortdurend in gesprek. Er is ook alle ruimte en gelegenheid om daar samen over in gesprek te gaan.

Contact persoon ds W.J. Dekker wj-dekker@kpnmail.nl