Communicatie

Om met elkaar te kunnen meeleven, moet er gecommuniceerd worden. Dit gebeurt via verschillende wegen.


Weekbrief

Iedere zondag ligt op de tafels in de kerk de weekbrief. Hierin staat alle actuele informatie over de wijkgemeente met in ieder geval de kerkdiensten, collecte, oppasdiensten, zieken en de agenda voor de komende week. Er liggen altijd nog wat exemplaren van de vorige week voor de mensen die die zondag niet aanwezig waren.


Drieluik

Het ďDrieluikĒ is het gezamelijke maandblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Hierin staan enkele redactionele artikelen, de kerkdiensten van de deelnemende kerken en gemeenten en berichten van de afzonderlijke wijken. Een aantal vrijwilligers bezorgt dit maandblad iedere maand weer in de geografische wijk. U kunt het Drieluik downloaden via deze link


Wijkgids

Algemene informatie over de wijk is te vinden in de wijkgids. Deze bestaat uit 2 delen (deel I en II) en is verkrijgbaar via de scriba: scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl