Wie zijn wij?

Een kerk is niet alleen maar een gebouw
In het centrum van de stad staat het kerkgebouw van onze wijkgemeente. We komen daar elke zondag tweemaal bij elkaar om samen te bidden, te zingen en Gods Woord te horen en elkaar te ontmoeten.
Een kerkgebouw is nog geen kerk... Het zijn de mensen die daar samenkomen en God zoeken die een gebouw tot een kerk maken.


Een kerk is niet alleen voor de zondag
Ook door de week komt de gemeente bij elkaar. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo ziet de jeugd elkaar op de verenigingen, de Bijbelklas en de catechisaties en ontmoeten de oudere mensen elkaar tijdens de 'middagen voor de ouderen'. Ook worden bijbellezingen gehouden, zijn er bijbelkringen en mannen- en vrouwenverenigingen en een gebedskring.
Bijna al deze verenigingen/kringen worden gehouden in het wijkgebouw 'Filalethes' aan het Havik 27.


Een kerk heeft een missie

Bij al
deze activiteiten proberen wij als wijkgemeente elkaar te versterken in het geloof en God de lof geven die Hem als Schepper van deze wereld toekomt.
Maar de kerk is niet alleen iets 'intern'! De kerk heeft ook als doel om in deze maatschappij te staan en 'er te zijn' voor heel de wereld, zowel in Nederland als daar buiten. Daarom organiseren we debatavonden en andere activiteiten die de kerk midden in deze maatschappij laten staan.