FinanciŽn

Ook het kerkelijke werk kost geld. Zo moeten de predikanten, kosters en organisten hun salaris ontvangen. De kerkgebouwen moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht en bovendien is er nog een aantal centrale kosten als (leden-) administratie en landelijk kerkenwerk. Om dit te kunnen betalen wordt elk jaar in januari de actie kerkbalans gehouden. Elk gemeentelid vanaf 18 jaar wordt dan uitgenodigd om aan deze actie deel te nemen door (maandelijks of jaarlijks) een bijdrage te leveren. In Amersfoort zijn er 11 wijkgemeenten die samen de lasten moeten opbrengen. Wanneer u wilt bijdragen aan de instandhouding van onze wijkgemeente, dan kunt u uw bijdrage overmaken t.g.v.  NL25INGB0005134459 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA o.v.v. AKB Wijkgemeente 4.

Wijkkas

Uiteraard zijn er ook allerlei wijkactiviteiten die gefinancierd moeten worden. Denk hierbij aan het jeugdwerk, de weekbrief, het scribaat, koffie enz. Voor deze kas wordt een aantal keer per jaar gecollecteerd. Ook kunt u een gift storten op NL47INGB0003686241 tnv Wijkpenn.St.Joriskerk


Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar via het kerkelijk bureau. Zie pkn-amersoort en klik door bijdragen - collectebonnen


Solidariteitskas

Jaarlijks krijgen alle belijdende leden van de kerk een acceptgirokaart tbv de solidariteitskas toegestuurd. Hiermee verkrijgt de landelijke kerk een belangrijk deel van haar inkomsten uit de gemeenten, bestemd voor het landelijke kerkenwerk.


Oud papier

Van maandag t/m zaterdag kan tussen 9:00 en 19:00 uur oud papier worden ingeleverd bij familie van den Bunt, Heiligerbergerweg 203. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het jeugdwerk in onze wijk.


Rekeningnummers

Giften of andere overboekingen kunnen worden overgemaakt op onderstaande nummers

 

Doel: Rekeningnummer: Ten name van:
Wijkkas NL47INGB0003686241Wijkpenn.St.Joriskerk
CollectebonnenNL34INGB0005804664 Prot. Gem. Collectebonnen ovm de door u gewenste bonnen (zie de website)
WijkdiaconieNL02SNSB0951474480 Wijkr. diakenen St.Joris
Centrale Diaconie NL20INGB0000139631Diaconie Protestantse Gem
HVD VerjaardagsfondsNL84INGB 0004507650
HVD

ANBI gegevens:

Op de PGA-website is een ANBI-pagina aangemaakt die alle benodigde informatie bevat.