Geloof

Als christenen geloven wij dat:

  • God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en om in relatie met Hem te leven.
  • Wij gevallen zijn (Adam en Eva die van de verboden vrucht aten) en de neiging hebben het kwade te doen.
  • Daardoor de dood in de wereld gekomen is.
  • Dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd heeft om de straf voor onze zonden te dragen door te sterven ťn op te staan.
  • Jezus zo de dood overwonnen heeft
  • Dat er vergeving van zonden is en een eeuwig leven.
  • Wij door de Heilige Geest geleid worden.
  • Het christelijk geloof is niet slechts een kwestie van veel lezen en dan de logische conclusie trekken.
  • Het is een waarheid die je kan ervaren

 

Citaat C.S. Lewis: ďHet christelijk geloof is een bewering die Ė als ze onwaar is Ė onbelangrijk is, en Ė als ze waar is Ė oneindig belangrijkĒ