Gemeenteavonden

Regelmatig organiseren we avonden voor (nieuwe) gemeenteleden.
Heironder een impressie van twee van deze avonden.

‘Gedoopt en dan?!’

 

Bovenstaande was het thema van een bijzondere gemeenteavond in november maar ook een thema waar we met een aantal jeugdwerkers al langere tijd over nadenken.

Als wijkgemeente zijn we zeer gezegend met een grote groep kinderen en jongeren. Dat geeft ook verantwoordelijkheid, hoe kunnen we hen samen met ouders en de rest van de gemeente zo dicht mogelijk bij het Vaderhart van God brengen?
Een aantal ‘vaste structuren’ hebben we al zoals; Bijbelklas, kinder- en jeugd- en jongerenclubs, catechisatie en de wekelijkse ontmoetingen in de kerk.
Aangezien het jeugdbeleidsplan (weer) geschreven moest worden en we een catechisatie methode aan het schrijven zijn kwamen we op het idee om een gemeenteavond te organiseren voor ouders, ouderen én jongeren!
Geweldig om te zien dat zo’n twintig tal jongeren van 16 en ouder kwamen en positief meegedacht hebben naast een heel aantal volwassenen.
We hebben eerst naar de Bijbel geluisterd door een bezinning over psalm 78 door ds. Dekker waar in vers vier staat: Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dat is ons verlangen… maar wie zijn die kinderen/jongeren anno 2014?
Jongeren die verlangen naar liefde en geborgenheid maar in een wereld leven die in brand staat en getekend is door gebrokenheid…. Die door de sociale media de ‘nep-wereld’ van facebook onder hun duim hebben en meer digitale vrienden hebben dan face to face contacten. Jongeren die verlangen naar echte identificatiefiguren en wat zou het prachtig zijn als ze dát in hun kerkelijke gemeente kunnen ontvangen. Dit is in het kort samengevat de lezing over de jongerencultuur door Rita Hunink.
Toen waren de aanwezigen aan zet om zich te buigen over de vraag: ‘‘Wat kan de  gemeente betekenen bij de geloofsopvoeding van onze jongeren’ ?

Hier zijn heel wat ideeën uit voort gekomen waar de nadruk op ontmoeten kwam te liggen. En dit echt niet allen vanuit de volwassenen, de jongeren kwamen met een prachtige ‘conclusie’ : ‘Er wordt altijd van alles voor ons georganiseerd maar waarom nemen wij zelf niet eens het initiatief? Laten wij zelf ook eens op de ouderen afstappen! Of zélf een gemeenteavond organiseren’
En laat ‘ontmoeten’ nu ook juist het thema van onze nieuwe catechisatie-methode zijn!

Laten we hopen en bidden dat onze God en Vader ons helpt om Zijn lof, sterke arm en wonderdaden, met diep ontzag, over te brengen en uit te wisselen tussen jong en oud.


Impressie informatieavond nieuwe leden

Het was woensdagavond 26 november een gezellige informatieve avond. In de Gerfkamer van de St. Joriskerk kwamen zo’n veertig gemeenteleden samen die het voorbije jaar zich aansloten bij de wijkgemeente. Kennismaken, met elkaar en met de wijkgemeente, dát was het doel van de avond. Hoe zijn ze daar in de Joris met elkaar kerk? Waar staan en waar gaan ze voor? We zongen aan het begin van de avond het lied ‘God is getrouw’. De toon was gezet: de kerk is onze God een zorg. Vervolgens las de wijkpredikant ds. Dekker Handelingen 11:19-26. Kerk in de stad. Hoe waren ze dat daar in Antiochië? Het begon met het gewone getuigenis van heel gewone mensen, met het missionaire werk dus! Maar ook: hoe blijven we bij God én bij elkaar? Want tot God komen is één, maar bij Hem blijven is twee. Inspanning gevraagd; de inspanning van het pastoraat, omzien naar elkaar. Behalve missionair en pastoraal werk werd er in die stad daar ook aan onderwijs gedaan. Barnabas had visie: wat daar in gang gezet was, vroeg om uitbouw en verdieping. Catechese, vorming en toerusting dus! Zo reikt de Bijbel ons aan wat voor kerk in de stad aandachtsvelden zijn. Opdat we kerk zijn op de manier zoals God zelf het graag ziet.

Na de opening gaf ouderling-kerkrentmeester Windeld van de Brink een impressie van het reilen en zeilen van de wijkgemeente. Wie zijn we? Wat doen we? Waarnaar verlangen we? Zo werd een tipje opgelicht van het te ontwikkelen beleidsplan: aandachtsvelden voor de komende jaren, zoals jeugd en missionair werk. Na een kort gesprek met elkaar sloten we af met het lied ‘Laat m’in U blijven, groeien, bloeien’. Een gebed.  Want is kerk in de stad niet een kwestie van groeien, van in de wijnstok zijn? Ouderling Gert de Heer, de scriba, sloot af. Na nog even een glaasje en praatje met die en gene gingen we rond de klok van half elf weer huiswaarts. ’t Was goed toeven daar die avond in de Joris …