Goeie Genade. Refo 500

Op zaterdag 28 oktober 2017 stonden we, als kerkelijke gemeenten, stil bij 500 jaar reformatie. Dit door tal van activiteiten te organiseren en af te sluiten met een Tischrede maaltijd.