Identiteit

In het centrum van de stad staat het kerkgebouw van onze wijkgemeente.  De wijkgemeente heeft een eigen identiteit te midden van de andere wijkgemeenten van de PGA. Deze identiteit is te kenmerken door de 3 "Sola's" van de Reformatie: alleen de Schrift, alleen de genade, alleen het geloof. De gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond, en wil haar verantwoordelijkheid dragen in het geheel van de PGA en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
We komen daar elke zondag tweemaal bij elkaar om samen te bidden, te zingen en Gods Woord te horen en elkaar te ontmoeten. Centraal in deze diensten staat de bijbel als gezaghebbend woord van God. Daarnaast hebben wij de belijdenisgeschriften uit de tijd van de reformatie hoog in het vaandel staan.