Kerk & IsraŽl

Programma K&I 2016-2017

Programma 454.0KB 08 Oct 2016 03:52

 ďEn als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geŽnt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. ďRomeinen 11: 17-18 (NBV)


De commissie Kerk en IsraŽl is een gezamenlijke commissie van de Adventkerk en de St. Joriskerk te Amersfoort.

Visie en doelstelling

De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de wortels van haar belijden: de onlosmakelijke verbondenheid met het door God uitverkoren volk IsraŽl. Deze verbondenheid volgt uit de gemeenschap met Jezus Christus en de aan IsraŽl geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, waarin wij mogen delen. Gods verbond en onze verbondenheid met IsraŽl geldt in het verleden, in de toekomst en vooral in het heden. De commissie wil gestalte geven aan deze verbondenheid door vorming, bezinning, gebed, praktische betrokkenheid en vriendschappelijk contact.
  • Vorming: Voor een goed begrip van beide Testamenten van de Bijbel, een voornamelijk Joods boek, is kennis van Joodse gebruiken en gewoonten essentieel. Kennis van de gezamenlijke geschiedenis is nodig voor het kunnen onderhouden van de relatie in heden en toekomst.
  • Bezinning: Vanuit de Bijbel leren verstaan wat Gods weg met IsraŽl betekent voor de gemeente en erkennen wat de Christelijke gemeenschap heeft betekend en nu betekent voor het Joodse volk.
  • Gebed: In het gebed kunnen wij onze schuld belijden, dank en zorgen bij God brengen, met Habakuk ons vertrouwen uitspreken en voorbede doen voor Jeruzalem.
  • Praktische betrokkenheid: Verstaan wat God van ons vraagt met betrekking tot volk en land van IsraŽl en de Joodse gemeenschap hier ter plaatse en daar naar handelen.
  • Vriendschappelijk contact: Vertrouwend op Gods genade vorm geven aan een ontspannen relatie tussen Joden en christenen en contacten opbouwen met Messias belijdende Joodse gemeenten.

Werkwijze

Aandacht en voorbede voor IsraŽl vragen tijdens de kerkdienst, met name op IsraŽlzondag.

Het organiseren van lezingen, veelal rond een jaarthema.

ē Voorbede voor IsraŽl vragen via de predikant en de gebedskalender (o.m. tijdens de Joodse feest- en gedenkdagen).
ē Ontmoetingen met de Joodse gemeenschap organiseren middels o.a. synagogenbezoek en excursies.
ē Ondersteuning van clubs en kringen om ook vooral bij jongeren aandacht voor IsraŽl aan te kweken.
ē Alert blijven op antisemitisch gedrag richting de Joodse gemeenschap.

Contacten

De commissie participeert in de Provinciale Werkgroep Kerk en IsraŽl Utrecht.
De commissie onderhoudt contacten met lokale organisaties die raken aan haar doelstelling.