Kerk & Israël

De commissie Kerk en Israël is een gezamenlijke commissie van de Adventkerk en de St. Joriskerk te Amersfoort.

Visie en doelstelling

De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de wortels van haar belijden: de onlosmakelijke verbondenheid met het door God uitverkoren volk Israël. Deze verbondenheid volgt uit de gemeenschap met Jezus Christus en de aan Israël geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, waarin wij mogen delen. Gods verbond en onze verbondenheid met Israël geldt in het verleden, in de toekomst en vooral in het heden. De commissie wil gestalte geven aan deze verbondenheid door vorming, bezinning, gebed, praktische betrokkenheid en vriendschappelijk contact.

  • Vorming: Voor een goed begrip van beide Testamenten van de Bijbel, een voornamelijk Joods boek, is kennis van Joodse gebruiken en gewoonten essentieel. Kennis van de gezamenlijke geschiedenis is nodig voor het kunnen onderhouden van de relatie in heden en toekomst.
  • Bezinning: Vanuit de Bijbel leren verstaan wat Gods weg met Israël betekent voor de gemeente en erkennen wat de Christelijke gemeenschap heeft betekend en nu betekent voor het Joodse volk.
  • Gebed: In het gebed kunnen wij onze schuld belijden, dank en zorgen bij God brengen, met Habakuk ons vertrouwen uitspreken en voorbede doen voor Jeruzalem.
  • Praktische betrokkenheid: Verstaan wat God van ons vraagt met betrekking tot volk en land van Israël en de Joodse gemeenschap hier ter plaatse en daar naar handelen.
  • Vriendschappelijk contact: Vertrouwend op Gods genade vorm geven aan een ontspannen relatie tussen Joden en christenen en contacten opbouwen met Messias belijdende Joodse gemeenten.
Werkwijze

Aandacht en voorbede voor Israël vragen tijdens de kerkdienst, met name op Israëlzondag.

Het organiseren van lezingen, veelal rond een jaarthema.

• Voorbede voor Israël vragen via de predikant en de gebedskalender (o.m. tijdens de Joodse feest- en gedenkdagen).
• Ontmoetingen met de Joodse gemeenschap organiseren middels o.a. synagogenbezoek en excursies.
• Ondersteuning van clubs en kringen om ook vooral bij jongeren aandacht voor Israël aan te kweken.
• Alert blijven op antisemitisch gedrag richting de Joodse gemeenschap.

Contacten

De commissie participeert in de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht.
De commissie onderhoudt contacten met lokale organisaties die raken aan haar doelstelling.
 

Programma

Klik hier voor het programma 2017-2018programma-kerk-en-israel-2017-2018

 

Lezing van dr Evert van de Poll
Onderwerp: ‘Wat betekent Jeruzalem voor Israël en de Gemeente in de toekomst?’
Binnenkort is het weer Pesach, al eeuwenlang spreken de Joden dan de wens uit: ‘Volgend jaar in Jeruzalem’. Een uiting van groot verlangen om terug te keren naar het land dat aan Abraham is beloofd. In de profetische boeken van de Bijbel lezen we dat God ook Zelf terugkeert naar Zijn tempel in Jeruzalem. Zien wij daar in onze tijd al iets van in het herstel van Israël? Welke betekenis hebben voor ons als kerk deze profetieën eigenlijk?

Evert van de Poll houdt een lezing over dit onderwerp. Hij doceert missiologie en praktische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en heeft veel boeken geschreven, onder meer over maatschappelijke onderwerpen, liturgie en de Messiasbelijdende Joden.

Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar op 7 maart om 20.00 uur in het Adventcentrum, Ringweg Kruiskamp 74.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X