Kerk & Israël

De commissie Kerk en Israël is een gezamenlijke commissie van de Adventkerk en de St. Joriskerk te Amersfoort.

Visie en doelstelling

De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de wortels van haar belijden: de onlosmakelijke verbondenheid met het door God uitverkoren volk Israël. Deze verbondenheid volgt uit de gemeenschap met Jezus Christus en de aan Israël geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, waarin wij mogen delen. Gods verbond en onze verbondenheid met Israël geldt in het verleden, in de toekomst en vooral in het heden. De commissie wil gestalte geven aan deze verbondenheid door vorming, bezinning, gebed, praktische betrokkenheid en vriendschappelijk contact.

  • Vorming: Voor een goed begrip van beide Testamenten van de Bijbel, een voornamelijk Joods boek, is kennis van Joodse gebruiken en gewoonten essentieel. Kennis van de gezamenlijke geschiedenis is nodig voor het kunnen onderhouden van de relatie in heden en toekomst.
  • Bezinning: Vanuit de Bijbel leren verstaan wat Gods weg met Israël betekent voor de gemeente en erkennen wat de Christelijke gemeenschap heeft betekend en nu betekent voor het Joodse volk.
  • Gebed: In het gebed kunnen wij onze schuld belijden, dank en zorgen bij God brengen, met Habakuk ons vertrouwen uitspreken en voorbede doen voor Jeruzalem.
  • Praktische betrokkenheid: Verstaan wat God van ons vraagt met betrekking tot volk en land van Israël en de Joodse gemeenschap hier ter plaatse en daar naar handelen.
  • Vriendschappelijk contact: Vertrouwend op Gods genade vorm geven aan een ontspannen relatie tussen Joden en christenen en contacten opbouwen met Messias belijdende Joodse gemeenten.
Werkwijze

Aandacht en voorbede voor Israël vragen tijdens de kerkdienst, met name op Israëlzondag.

Het organiseren van lezingen, veelal rond een jaarthema.

• Voorbede voor Israël vragen via de predikant en de gebedskalender (o.m. tijdens de Joodse feest- en gedenkdagen).
• Ontmoetingen met de Joodse gemeenschap organiseren middels o.a. synagogenbezoek en excursies.
• Ondersteuning van clubs en kringen om ook vooral bij jongeren aandacht voor Israël aan te kweken.
• Alert blijven op antisemitisch gedrag richting de Joodse gemeenschap.

Contacten

De commissie participeert in de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht.
De commissie onderhoudt contacten met lokale organisaties die raken aan haar doelstelling.
 

Programma

Klik hier voor het programma 2017-2018programma-kerk-en-israel-2017-2018

Lezing: ‘Jeruzalem, historisch, actueel en juridisch’

Dr. Matthijs de Blois (1953) is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Het onderzoeksgebied waarop hij zich vooral richt, is recht en religie. Hij geeft een lezing op woensdag 29 november over het actuele thema ‘Jeruzalem’ waarbij hij historische, juridische en politieke aspecten hoopt te betrekken.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Jeruzalem na de 6-daagse oorlog een ongedeelde hoofdstad werd. Hoe kijken we hier tegenaan vanuit het internationale recht? Rondom het conflict om Jeruzalem als hoofdstad klinken termen als recht en gerechtigheid, historische banden, Bijbelse beloften, veiligheid maar ook geestelijke strijd en vrijheid van religie. Een wirwar van meningen. Goed om daar eens met elkaar over na te denken!

Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar op 29 november om 20.00 uur in het Adventcentrum, Ringweg Kruiskamp 74.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X