Kerkdiensten

Welkom!

Als wijkgemeente heten wij u hartelijk welkom en nodigen wij u uit een dienst bij te wonen.  Iedere dienst staat er een welkomsteam bij de ingang die u graag wegwijs maakt en waar u uw eventuele vragen aan kunt stellen. Op de tafel in de kerk liggen Bijbels, psalmboekjes en Weerklankbundels die u kunt gebruiken. Als u interesse heeft om u (bij een van de PGA) de kerk aan te sluiten ligt er ook de laatste Drieluik (kerkblad van de PGA gemeentes) en de weekbrief van onze gemeente.

Tijden:
Elke zondagmorgen om 9.30 uur en ’s avonds om 18.00 uur. Hof 1, Amersfoort
Na iedere morgendienst is er gelegenheid koffie te drinken in ons wijkgebouw Filalethes, Havik 29.

Kinderen
Voor de kinderen van 0-4 jaar  is er ’s morgens oppas in wijkgebouw Filalethes, Havik 29.

Bijbelklas
De Bijbelklas is er voor groep 1t/m4. De Bijbelklas voor groep 1 en 2 wordt wekelijks gehouden in de Gerfkamer (een zaal in de kerk) en de Bijbelklas voor groep 3 en 4 (5 in overleg) wordt eens per 2 weken gehouden in de ‘consistoriekamer'(een zaal in de kerk).
In de Bijbelklas ligt de nadruk op de (inhoudelijke) geloofsopvoeding voor onze kinderen. Dit krijgt vorm door het vertellen van een Bijbelverhaal met een creatieve verwerking hiervan.
Vlak voor de preek begint verlaten de kinderen de kerk om voor de zegen weer terug te komen.

Luister Live

Als u niet in staat bent de dienst bij te wonen kunt hier meeluisteren. Tevens vindt u hieronder de liturgie.

Voorganger & liturgie

Zondag 18 maart

9.30 uur Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

We zingen:
Lied 142:1,4,7 uit Weerklank
Psalm 116: 1, 2 en 3
Psalm 119: 73 en 76
Psalm 40: 3, 4 en 7 vanuit Weerklank
Lied 151: 1 en 3 uit Weerklank
Psalm 149: 1 en 5 uit Weerklank
We lezen uit de Bijbel:
Mattheus 26, 36-46
Hebreeën 10, 1-18
Thema van de dienst: De vermoeidheid voorbij…

18.00 uur Ds. W.J. Dekker

We zingen:
Lied 158 : 1, 4 en 6 uit Weerklank
Psalm 145 : 2 en 5
Psalm 73 : 8
Psalm 13 : 1, 2, 3 en 4 uit Weerklank
Lied 441 uit Weerklank
Psalm 37 : 3 en 9
We belijden ons geloof met de Heidelbergse Catechismus zondag 10
We lezen uit de Bijbel:
Genesis 50:15-21
Mattheüs 10:24-33 en 27:45-50

Lees verder
Archief

Vertaling in de dienst

Iedere zondag zijn er gemeenteleden en gasten die geen Nederlands spreken in de dienst. Daarom worden alle kerkdiensten simultaan in het Engels vertaald. Door middel van hoofdtelefoons ontvangen de anderstaligen de vertaling. Vóór iedere zondag worden een samenvatting van de preek en een vertaling van de liturgie in het Engels gemaakt. Deze worden per e-mail naar de vertaler tijdens de dienst en de begeleiders gestuurd. De begeleiders zorgen voor een afdruk en zitten naast de buitenlandse broeder of zuster. Mensen van buitenlandse komaf kunnen zo de dienst goed meemaken en eventueel vragen stellen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X