Lid worden

Misschien overweegt u, of heeft u de wens, om zich aan te sluiten bij onze gemeente weet u dan welkom!
Op de volgende manier is dit mogelijk:


1 U kunt contact opnemen met onze predikant ds. W.J. Dekker.  Zo maken we graag kennis met u en kan het een en ander doorgesproken worden.
E-mail: wj-dekker@kpnmail.nl

Tel.:033 4637713.

2 Als u al lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland stuurt u vervolgens een e-mail naar de scriba van de wijkgemeente scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl met uw gegevens en het verzoek tot overschrijving dan zal hij zorgen dat u overgeschreven wordt naar onze wijkgemeente.

3 Als u lid bent van een ander kerkgenootschap vraag dan de attestatie bij huidig kerkgenootschap op waarin staat hoe u als lid geregistreerd staat. Deze attestatie kunt u vaak opvragen bij de scriba of de ledenadministratie. Met deze attestatie kunnen wij dan uw inschrijving in onze wijkgemeente in orde maken.