Pastoraat

Onder pastoraat verstaan we herderlijke zorg, d.w.z. allerlei vormen van bezoekwerk, waarin we met en voor elkaar bidden en Bijbel lezen. We denken dan ook aan het bezoeken van zieken, ouderen, mensen in crisissituaties. Bovendien bezoeken de predikant en ouderlingen de gemeenteleden om hen te bemoedigen in het geloof.


Voor meer informatie rondom invulling van het pastoraat zie onder 'predikant' en 'ouderlingen' op de navigatiebalk