Protestantse stichting Filalethes

Bestuur, beleidsplan en jaarrekening

Naam van de instelling:  Protestantse Stichting Filalethes te Amersfoort

Fiscaal nummer:   0025.85.042

Contactgegevens: Noorderwierweg 131, 3812 DD Amersfoort ' 033-4610441

Doelstelling: Het ondersteunen , bevorderen en faciliteren van de PGA in het algemeen en de wijkgemeente St. Joriskerk in het bijzonder.

Beleidsplan

Beleidsplan.pdf 11.3KB 29 May 2015 12:35

Bestuurssamenstelling / namen van de bestuurders:

voorzitter: dhr. H. (Rikus) Schoemakers

secretaris: dhr. W. (Wim) Oosterom

penningmeester: dhr. W. (Wim) Oosterom

 

Beloningsbeleid: De bestuurders doen hun werk op basis van vrijwilligheid zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.pdf 213.4KB 29 May 2015 12:37

Jaarrekening 2016

Filalethes jaarrekening 2016 150.1KB 29 Aug 2017 06:07