Wijkkringbespreking

Op 24 januari hebben we als gemeente ons bezonnen op de hernieuwde invulling van de wijkkringen, met als doel ontmoeting, het geloofsgesprek aangaan en getuige zijn. In de dienst stond dit thema centraal. We gingen in wijkkringen uiteen en hebben een aantal vragen besproken. Hieronder een foto impressie van deze bijeenkomst