Kerkdiensten en lockdown

De kerkdiensten in de Sint Joriskerk gaan live én online door.
Dit besluit is in het moderamen van de wijkgemeente genomen. Het geestelijk welzijn van de gemeente als geheel en in het bijzonder de pastorale zorg en aandacht voor het individu was doorslaggevend om toch fysieke diensten te blijven houden. Het kerkgebouw is zo groot en hoog dat er geen risico gelopen wordt op besmetting mits de bezoekers zich aan de geldende regels houden en de aanwijzingen van de kosters opvolgen.
Opgave voor de diensten is verplicht: scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Door op deze link te klikken kunt u de dienst met beeld en geluid volgen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X