Kerkdiensten en coronaregels

Corona versoepelingen
De beperkende maatregelen die golden vanuit het corona beleid willen we de komende weken weer afbouwen. Wat verandert er?
• Het aanmelden voor de kerkdienst is vanaf nu niet langer nodig.
• De banken geleidelijk terugkeren in de oude opstelling. De voorste twee banken onder het orgel en voor de kansel blijven op 1,5 meter staan. Voor kwetsbare of zij die dat prettig vinden blijft daarmee de mogelijkheid bestaan om afstand te houden.
• De uitgangen aan beide kanten blijven in gebruik, u kunt deze verlaten zonder aanwijzing van de koster.
• Vanaf volgende week zondag 27 februari is het niet langer nodig om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsingen binnen de kerk.
Houdt u nog wel rekening met elkaar en de onderlinge afstand. De ene zal nabijheid als prettiger ervaren dan de ander. Laten we elkaar die ruimte ook gunnen. Met de versoepelingen is het ook mogelijk om andere activiteiten ook weer (verder) op te pakken. We willen uw aandacht hiervoor in het bijzonder ook vragen voor de wijkkringen en de onderlinge ontmoeting die daarin ook mag plaatsvinden. In dit alles zijn we dankbaar voor de ruimte die nu ontstaan is en hopen we ook dat dit mag helpen in de opbouw van onze gemeente.

Door op deze link te klikken kunt u de dienst met beeld en geluid volgen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X