Noodhulpcollecte Syrië en Turkije

Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije op 6 februari. Talloze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden en tienduizenden gewonden. De ramp gebeurde
terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Wat kunnen wij doen, naast ons dagelijks gebed?

De diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) hebben besloten: de eerste collecte van zondag 12 februari 2023 te bestemmen voor noodhulp aan
Syrië en Turkije. We sluiten daarbij aan op de actie van Giro 555, waarbij organisaties als Kerk in Actie, het Rode Kruis en Cordaid zijn
betrokken. Geven kan via de collecte via Scipio, de mandjes bij de uitgang of de QR-code.

U kunt ook een bijdrage overboeken op NL85RABO0143 227173 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. ‘Gift Aardbeving Turkije en Syrië’. Via welk kanaal u ook wilt geven: van harte aanbevolen door uw diakenen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken