Nu aandacht voor zomerplezier!

Juist nu de inflatie omhoog is gegaan, de wekelijkse boodschappen duurder zijn geworden, de energiekosten wellicht nog meer zullen stijgen, is voor sommige mensen een gift uit de actie ‘Vakantiegeld Delen’ nodig om straks een beetje zomerplezier te kunnen bekostigen. Dwars door de grote wereldellende heen, willen wij oog blijven houden voor de financiële uitdagingen van die ene mens. Ook al lijkt de gedachte aan vakantie ver weg, met oorlog, vluchtelingen en energiekosten op het netvlies.
We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een beetje zomerplezier te gunnen. De actie ’Vakantiegeld Delen’ wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met veel andere kerken, en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg Utrecht.
Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw vakantiegeld rekeningnummer: storten op onderstaand NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X