Theologische Vorming voor Gemeenteleden

De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is er voor ieder die verlangt zijn kennis van de Bijbel te verbreden en te verdiepen. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied. Het gaat in de cursus om studie en onderzoek, persoonlijke verdieping en vorming en dienst aan de gemeente. De cursus kan ook een opstap zijn naar verdere vorming. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor deze cursus. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, opleiding of kerklidmaatschap. Het nieuwe cursusjaar start D.V. 1 september 2018; de lessen vinden plaats op zaterdagochtend in (o.a.) Harderwijk, eens per 2 weken. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor één jaar. De cursus bestaat uit verschillende vakken van de theologie: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Praktische theologie, Missiologie en Oecumene. Zie ook www.cursustvg.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X