M.R. de Bie

    M.R. de Bie, diaken sectie 5

    Sectie 5: Liendert, Rustenburg en Schothorst

    Zitting in moderamen kerkraad, jeugddiaken en voorzitter wijkkerkraad.

    Start met typen en druk op Enter om te zoeken

    X