Bij de morgendienst

In deze dienst vindt de uitzending plaats van een echtpaar. De dienst wordt geleid door ds. W. Poldervaart (uitzending) en onze eigen predikant (liturgie; verkondiging). We lezen fragmenten uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 58 en 59 en het begin van de Bergrede, Matth. 5:1-6. Deze bijbelteksten spreken over de gerechtigheid van God en recht doen. Het thema is: “Roep om gerechtigheid”.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X