Zondag 15 juli

9.30 uur  Ds. W.J. Dekker

We zingen:
Gebed des Heeren vers 10
Psalm 23a : 1, 2 en 5 uit Weerklank
Psalm 37 : 3
Psalm 132: 5 en 9
Psalm 127:2 uit Weerklank
Lied 481 : 1 en 5 uit Weerklank
We lezen uit de Bijbel: Prediker 2:11,22-23 en 4:1-6; Markus 6:30-34
De tekst is: Prediker 4:6

18.00 uur Dr. T.T.J. Pleizier, Groningen

We zingen:
Psalm 65a:1 en 2 uit Weerklank
Psalm 111:2 en 5
Psalm 117
Lied 277:1, 2 en 5
Lied 427:1 en 4 uit Weerklank
Psalm 108:2
We lezen uit de Bijbel: Job 28:20-25
Lezing vragen en antwoorden van de nieuwe catechismustekst:
“Vraag 20: Is er echt maar één God?
Ja, want er kan er maar één zijn die de bron van leven en liefde is en zeggenschap heeft over goed en kwaad. In zijn wijsheid doorziet Hij alles, zelfs meest verborgen plaatsen zijn niet buiten zijn bereik.
Vraag 21: Als er maar één is, waarom spreek je dan over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
God is één, maar Hij is niet eenzaam. In zichzelf is Hij vol liefde en energie, een eenheid van Personen die we in Gods Woord ontmoeten als Vader, Zoon en Geest.”
Verkondiging “Eén, maar niet eenzaam. God Drie-enig”

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X