Doe mee

Kerk is niet alleen voor de zondag

Ook door de week komt de gemeente bij elkaar. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo ziet de jeugd elkaar op de verenigingen, de Bijbelklas en de catechisaties en ontmoeten de oudere mensen elkaar tijdens de ‘middagen voor de ouderen’. Ook worden bijbellezingen gehouden, zijn er bijbelkringen en mannen- en vrouwenverenigingen en een gebedskring. Weet u welkom om mee te doen!

Wat er te doen is in onze gemeente

Wat er te doen is in onze gemeente

Activiteiten

Gemeenteavonden

Regelmatig organiseren we avonden voor (nieuwe) gemeenteleden. Op deze avonden bespreken we thema’s en ontmoeten we elkaar.

Gebedskring

Een gemeente die leeft, is een gemeente die bidt. Dat willen we, naast onze persoonlijke gebeden, ook als gemeente samendoen. Samen onze gebeden uitspreken tot onze God. Hij wil dat we met Hem spreken en al onze zorgen, behoeften en dank aan Hem laten weten.

‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God’. Aan deze oproep will en we als gebedskring gehoor geven. Een kleine groep bidders komt om de week samen,  op vrijdagavond. Dankbaar blikken wij terug op het afgelopen seizoen. We hebben samen gedankt en gebeden voor vreugde en verdriet, voor onze zieken, voor het werk binnen de gemeente zoals de catechese, jeugdwerk, het evangelisatiewerk zoals Open Kerk, voor de kerkdiensten, voor de stad, voor de zending en onze zendingswerkers, voor Panet, voor vervolgde christenen, voor het volk Israel, voor dingen die in de wereld gebeuren. We willen jullie oproepen om met ons mee te komen bidden (dat mag in stilte of hardop).

We komen volgens een rooster één keer in de 2 weken ongeveer een uurtje bij elkaar, op vrijdagavond in Filalethes. We beginnen met een korte bezinning. Vervolgens kan ieder die wil bidden, zijn gebedspunten aangeven en toelichten. Daarna bidden we ieder op zijn beurt om de zaken waarover gesproken is. Dat kan bijvoorbeeld zijn: voor onze zieken, onze predikant, zendingswerkers, evangelisatiewerk, buren, collega´s, onze stad, ons land, deze wereld, schepping en milieu, vrede, oplossingen voor honger, ziekte en verdriet. Iedereen is welkom. Ieder bidt met zijn eigen woorden, op zijn eigen wijze. Beleef het mee. Van harte uitgenodigd. Zie voor data en locatie de agenda op deze site.

Als er situaties zijn of mensen waar u graag voor gebeden of gedankt wilt hebben dan kunt  u dit via ritahunink@gmail.com aangeven. Van harte willen we ook uw/jouw vragen en/of dank mee nemen in hun gebed!

Wijkkringen

Het is goed dat gemeenteleden per wijk van de stad regelmatig contact met elkaar hebben.

Door middel van een Bijbelstudie op zondagavond of een andere gezamenlijke activiteit. Het is een middel om de onderlinge band te versterken en naar elkaar om te zien in blijde en zorgvolle dagen. In diverse wijken zijn initiatieven om dit vorm te geven. Informatie over activiteiten wordt gemeld in de agenda op deze site.

Joris Dichtbij (voorheen Hervormde vrouwendienst)

Samen gemeente zijn.
Delen in vreugde en verdriet.

In de Jorisgemeente is een enthousiaste groep vrijwilligers actief, die onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraad, taken op zicht neemt om het gemeenteleven te ondersteunen. Er wordt met elkaar meegeleefd bij verjaardagen, huwelijken en jubilea, geboorte, ziekte, rouw en er wordt assistentie geboden wanneer er soms even hulp nodig is. Ouderen worden bezocht en er worden ontmoetingsmiddagen voor senioren georganiseerd. Ook al wonen we vaak niet bij elkaar in de straat, we weten elkaar te vinden en staan voor elkaar klaar.

Vragen of vrijwilliger worden? Neem contact op met Afke Brandemann of Rika Doek: jorisdichtbij@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Aansluiten bij deze gemeente?

Omdat we regelmatig vragen krijgen welke stappen er gezet kunnen worden om lid te worden van onze gemeente hebben we hierover het een en ander op de site gezet:

Misschien overweegt u, of heeft u de wens, om zich aan te sluiten bij onze gemeente weet u dan welkom!
Op de volgende manier is dit mogelijk:

1 Als u geen lid bent van een kerk misschien weinig van het christendom weet kunt u contact opnemen. Stuur een e-mail naar consistorie@sintjoriskerk-amersfoort.nl. Een ouderling neemt dan contact met u op.  Zo maken we graag kennis met u en kan het een en ander doorgesproken worden.

2 Als u al lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland stuurt u vervolgens een e-mail naar de scriba van de wijkgemeente scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl met uw gegevens en het verzoek tot overschrijving dan zal hij zorgen dat u overgeschreven wordt naar onze wijkgemeente.

3 Als u lid bent van een ander kerkgenootschap vraag dan de attestatie bij huidig kerkgenootschap op waarin staat hoe u als lid geregistreerd staat. Deze attestatie kunt u vaak opvragen bij de scriba of de ledenadministratie. Met deze attestatie kunnen wij dan uw inschrijving in onze wijkgemeente in orde maken.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken