Diakonaat

Diaconaat is: mensen in nood en mensen aan de rand van onze samenleving hulp bieden.

Opdracht
Het diaconaat is niet zomaar ontstaan. Het is een opdracht van Christus die ons oproept Zijn voorbeeld te volgen. Hij kwam namelijk in deze wereld, niet om gediend te worden maar om te dienen. Zo zet iedereen, die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan, zich in voor het werk van Christus. Hij heeft immers zelf gezegd: “In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders heb gedaan, hebt gij het Mij gedaan”.

Taak
De diakenen hebben de speciale taak gekregen om bijdragen in te zamelen voor diaconale doelen op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau. Ook als er in concrete gevallen behoefte is aan (financiële) ondersteuning kunt u zich richten tot een van de diakenen. De diakenen werken vanuit de wijkraad van diakenen. Hier worden zaken op wijkniveau besproken en plannen ontwikkeld voor diaconale activiteiten in de wijkgemeente. Een aantal diakenen wordt vanuit deze wijkraad afgevaardigd naar het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Amersfoort. Diaconaat is een taak voor heel de gemeente en daarom worden ook de gemeenteleden betrokken bij verschillende diaconale projecten. Zo hoeft de diaken zijn werk niet alleen te doen.
 

Werelddiaconaat
De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort kiezen steeds een Werelddiaconaatproject uit.

Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.

Lees hier verder:

1e nieuwsbrief project syrische vluchtelingen in libanon en jordani

2e nieuwsbrief:licht voor syrische vluchtelingen

3e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X