Jongeren

Visie

Na de lagere school stopt de geloofsopvoeding niet. We gaan graag het geloofsgesprek met de tieners aan. Met hen de Bijbel verder uitdiepen, van kinderbijbel verhalen naar toepassing van de Bijbel in je eigen leven. Hoe maak je keuzes in je leven en wat heeft God daar mee te maken?
Dit krijgt o.a.vorm door;

Spirit: 12-16 jaar

Als leidinggevende van een tienerclub is het mooi om een klein beetje deelgenoot te zijn van wat er in tieners omgaat. Zeker in de tienerjaren is het soms lastig voor hen om het achterste van de tong te laten zien. Toch mogen we dat geregeld meemaken. Zo hebben we in december de film ‘Left behind’ met elkaar gekeken. Deze film is gebaseerd op het eerste deel van de boekenserie ‘De laatste bazuin’ en gaat dus over de wederkomst. De vrijdag daarna hebben drie tieners de avond georganiseerd en hebben we, aan de hand van drie stellingen, deze film besproken. In de film is namelijk sprake van een tweede kans, na de opname  van de heiligen, om je te bekeren. Dat is een goed uitgangspunt voor een discussie. Een van de tieners liet even in zijn hart kijken toen hij aangaf dat de wederkomst nog wel even mocht wachten. Op mijn vraag waarom antwoordde hij: ‘Ik heb veel vrienden die (nog) niet geloven’…. Prachtig om te zien dat er echt wel wat in hun hart werkt ook al zien we dat niet altijd!
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan ben je op onze club van harte welkom.
Elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur komen we in Filalethes, Havik 29 bij elkaar. We beginnen met bidden, zingen, bijbellezen en praten daar samen over door aan de hand van het tijdschrift ‘Spirit’ van de HGJB. Na de pauze met het bekende glas drinken en wat lekkers doen we een activiteit, bijvoorbeeld een spel oid. Naast de “gewone” avonden hebben we een keer in de 4 weken een “bijzondere” avond: we kijken een film, houden een valentijnsavond of bezoeken een TOV-avond (HGJB). En…we proberen een keer in het jaar op kamp te gaan…Dat is ook altijd erg gezellig!

Ichtus: 16+

Ichtus is er voor jongelui van 16 jaar en ouder. We komen 1x in de 2 weken in de wintertijd om  bij elkaar.

Data Ichthus eerste periode
De periode tot januari 2023 komen we met Ichthus bij elkaar op de volgende momenten: Zondag 16 oktober (avond) Sing-In
Veenendaal + borrel, zondag 30 oktober aansluitend aan de ochtenddienst, zaterdag 19 november (sportavond), zondag 18 december
(avond) samen eten en Sing-In Veenendaal, zondag 8 januari aansluitend aan de avonddienst.

Catechisatie: 12-

Basiscatechese
Wij zijn voornemens een proefperiode (maart tot juli 2022) basiscatechese aan te bieden aan kinderen in groep 7 en 8. Iedere laatste zondagavond van de maand (te beginnen bij zondagavond 27 maart) zullen kinderen van groep 7 en 8 basiscatechese ontvangen. Concreet ziet het er als volgt uit: vanaf start van de avonddienst (18.00 uur) zijn de kinderen in de Gerfkamer en tijdens het slotlied zullen de kinderen zich bij de gemeente voegen om gezamenlijk de zegen te ontvangen. Basiscatechese heeft als doel dat kinderen (nog) eerder vertrouwd raken met de Bijbel en dat zij God nog beter leren kennen. De betrokken catecheten zijn Mieke Karels en Reinier Polinder. Wilt u uw kind aanmelden? Of heeft u vragen? Mailt u uw aanmelding en/of vragen naar mariannevanhierden@hotmail.com.

Catechisatie: 12+

Samen met jongeren bezig zijn rond de Bijbel, rond levensvragen. Samen vragen stellen, samen zoeken naar de richting die God wijst. Deze uren zijn bedoeld om ons samen te verdiepen in de Bijbel, steeds meer te leren van God, over Hem, over onszelf, over de levensweg die we gaan, over onze lifestyle in deze wereld.

Leren
“Leren” is in de Bijbel een kernwoord. Wie Jezus volgt is een discipel, een leerling. We blijven ons leven lang leerling.
Op de catechisatie ben je van harte welkom als je hoort bij de wijkgemeente maar we nodigen alle jongeren van harte uit; als je in de stad studeert, hier op kamers woont, of als je op zoek bent naar antwoorden op je vragen, gewoon meer wilt weten van het christelijk geloof ben je van harte welkom.

De Catechisaties worden gegeven in Filalethes, Havik 29 en aan alle jongeren in onze gemeente (of die belangstelling hebben!) vanaf klas 1 van de middelbare school.
Voor de jongelui die niet op maandagavond kunnen is er een groep op donderdag.

 

Groep Dag Tijd leeftijd
Groep 1 (12 jr.), 2 (13 jr.), 3 (13 jr.), 4 (14 jr) maandag 19:00-19:45  12-14
Groep 5 (15 jr.), 6 (16 jr.), 7 (17 jr.), 8 (18+ jr.) maandag 20.00-20.45 15 -18+
Belijdenis catechisatie maandag 21:00-22:00
Groep 9 (18+) Donderdag in overleg  18+
Zondagavondgroep zondag 19.45 – 21.00 jong volwassenen

 Zondagavondgroep

Deze groep wijkt wat tijd, plaats en dag af van de andere groepen. Als je op kamers woont in Amersfoort en in je eigen wijkgemeente geen catechisatie kunt volgen of gewoon belangstelling hebt; weet je welkom! Meer info neem dan contact op: contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Belijdeniscatechisatie

Elk jaar rond Pasen is er gelegenheid om belijdenis te doen van het geloof. Daarbij gaat het om een moment waarop je persoonlijk instemt met het geloof van de kerk van Jezus Christus. We gaan ons daar weer op voorbereiden door een wekelijkse catechisatie, de belijdeniscursus. De kernmomenten van ons christelijk leven gaan we samen bespreken.

Je bent van harte welkom als je:

  • van huis uit of via een Alpha-cursus in aanraking bent gekomen met het christelijk geloof en zou willen uitspreken dat je Jezus wilt volgen.
  • nog echt op zoek bent naar zekerheid over je geloof, je leven met God, als je er gewoon niet uit bent en vol onzekerheden zit.
    nog niet gedoopt bent en dat wel heel graag zou willen en je daarop zou willen voorbereiden.
  • Je echt wilt verdiepen in de betekenis van de kerk, van de gemeente van Jezus Christus in de deze wereld.

Als je mee doet verplicht je je niet om aan het eind geloofsbelijdenis te doen. Daarover zijn we gaandeweg voortdurend in gesprek. Er is ook alle ruimte en gelegenheid om daar samen over in gesprek te gaan.

Deed je nog geen belijdenis? Denk er eens over om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Bedenk je: de Heere God wacht op antwoord. Hij sprak Zijn ‘ja’ uit over je leven bij je doop. En wat zeg jij? Overweeg je belijdenis te gaan doen, maar wil je het er eerst eens over hebben, mail me gerust.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken