Jongeren

Visie

Na de lagere school stopt de geloofsopvoeding niet. We gaan graag het geloofsgesprek met de tieners aan. Met hen de Bijbel verder uitdiepen, van kinderbijbel verhalen naar toepassing van de Bijbel in je eigen leven. Hoe maak je keuzes in je leven en wat heeft God daar mee te maken?
Dit krijgt o.a.vorm door;

Spirit: 12-16 jaar

Afgelopen jaar was weer een topjaar met Spirit! Zoals elk jaar trapten we af met een waanzinnig lntrokamp waar we genoten van weinig slaap, veel shoarma met knoflooksaus, kussengevechten, een groot kampvuur, weerwolven en mochten de oudsten een grote groep ‘kleintjes’ welkom heten. Door het seizoen hebben we mooie avonden en soms ook heftige avonden gekend. Maar alle keren was er wel een leuke tweede helft georganiseerd of was er voldoende ruimte om te chillen. Speciaal was dit voorjaar de Luthergame, waarbij we samen d.m.v. een app op zoek gingen naar opdrachten in de stad en leerden we over het leven van Luther. Helaas worden kleintjes ook weer groot en nemen we afscheid van een grote groep jongens en meiden. Dank jullie wel, we hebben van jullie genoten ! Maar gelukkig gaan we eerst nog het dagje uit!  Dit jaar hebben we veel OTH 160: “U bent de God die roept” gezongen. Het lied is zowel een belijdenis als een gebed, en in dat gebed neemt God ons bij de hand. lets waar we samen heel dankbaar voor mogen zijn.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan ben je op onze club van harte welkom.
Elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur komen we in Filalethes, Havik 29 bij elkaar. We beginnen met bidden, zingen, bijbellezen en praten daar samen over door aan de hand van het tijdschrift ‘Spirit’ van de HGJB. Na de pauze met het bekende glas drinken en wat lekkers doen we een activiteit, bijvoorbeeld een spel oid. Naast de “gewone” avonden hebben we een keer in de 4 weken een “bijzondere” avond: we kijken een film, houden een valentijnsavond of bezoeken een TOV-avond (HGJB). En…we proberen een keer in het jaar op kamp te gaan…Dat is ook altijd erg gezellig!

Ichtus: 16+

Het afgelopen seizoen is voor lchthus voorbijgevlogen. Tegenwoordig is lchthus op de zondag na de avonddienst. lchthus heeft dit jaar een iets andere opzet gekregen. We hopen aankomend jaar hier nog verder aan te werken. De zondagavond bevalt de meeste overigens erg goed waardoor de avonden goed bezocht worden. Binnenkort gaan we nog een aantal leuke dingen doen, met elkaar en voor de gemeente. Zo kunnen we elkaar blijven ontmoeten ondanks dat het winterwerk is afgelopen.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Ichtus is er voor jongelui van 16 jaar en ouder. We komen op zondagavond 1x in de 2 weken in de wintertijd om  bij elkaar. Heb je vragen of wil je meer weten? bel dan Joost Karels: 06 24844336. Het Ichtusteam: Rachel en William Verdoold, Mieke en Joost Karels, Anne-Marie en Kees Goudzwaard

Catechisatie: 12+

Samen met jongeren bezig zijn rond de Bijbel, rond levensvragen. Samen vragen stellen, samen zoeken naar de richting die God wijst. Deze uren zijn bedoeld om ons samen te verdiepen in de Bijbel, steeds meer te leren van God, over Hem, over onszelf, over de levensweg die we gaan, over onze lifestyle in deze wereld.

Leren
“Leren” is in de Bijbel een kernwoord. Wie Jezus volgt is een discipel, een leerling. We blijven ons leven lang leerling.
Op de catechisatie ben je van harte welkom als je hoort bij de wijkgemeente maar we nodigen alle jongeren van harte uit; als je in de stad studeert, hier op kamers woont, of als je op zoek bent naar antwoorden op je vragen, gewoon meer wilt weten van het christelijk geloof ben je van harte welkom.

De Catechisaties worden gegeven in Filalethes, Havik 29 en aan alle jongeren in onze gemeente (of die belangstelling hebben!) vanaf klas 1 van de middelbare school.
Voor de jongelui die niet op maandagavond kunnen is er een groep op dinsdagavond in Leusden.

Maandag 17 september zijn we weer begonnen!
Hierbij een kijkje in de ‘keuken’ : de catechisanten zijn bij de catecheet thuis gestart met een maaltijd. Van broodje kroket en frikandel tot, helaas niet de lekkere lasagne van vorig jaar, nasi en ijs. Tussendoor of tijdens de maaltijd een spel of een vraag met als doel elkaar (beter) te leren kennen.
Groep 1 (12-13 jr): We zagen dat Jezus op twaalfjarige leeftijd al behoorlijk thuis was in de Bijbel, een voorbeeld voor ons. We hebben het gezellig gehad en gaan er een mooi jaar van maken!
Groep 2 (14-15 jr): We hebben PLOF als kennismakingsspel gedaan. Erg leuk! Er zat bijvoorbeeld een vraag in als ‘Stel je laatste kwartier op aarde is ingegaan. Wat zou jij doen?’
Groep 3 (15-16) en 5 (16+): De tieners dachten na over de volgende opdracht: “Ik ga naar catechisatie, en ik hoop dat ik over een half jaar …” De meesten reageerden met “meer weten”. Ze willen leren, meer weten over God en de Bijbel. Ook werd door een van hen gezegd dat hij meer wil weten hoe je het geloof verbindt met de praktijk. Hierna lazen we Deut.6:1-9: wat hoopt God? Want Hij heeft ook zijn verlangen! En we zagen: God hoopt dat wij Hem liefhebben met hart en ziel. Dus dat geloof diep zit. Hoe komt het zover?
Groep 4 (16+): Samen genieten in de zon aan de picknicktafel en verhalen delen over de vakantie en pittige start op school en werk. Rode draad in wat we voor ons zagen voor het komende seizoen: ‘In goede sfeer en met op zijn tijd de nodige gezelligheid en vleugjes humor samen serieus aan de slag met thema’s van geloof en het (christelijke) leven van alle dag’. Nou daar gaan we voor!
Groep 6: (18+): Leuk om iedereen alvast even mee te maken en naast het eten sfeer te proeven. Verwachtingen voor dit seizoen: ‘ongeveer hetzelfde als vorig jaar’.
Ook de belijdeniscatechisatie is maandag gestart en op 14 oktober start de zondagavondgroep.

 

Groep Dag Tijd leeftijd
Groep 1, 2, 3 maandag 19:00-19:45 (11) 12-16
Groep 4 maandag 20.00-20.45 16+
Groep 5 maandag 20.00-20.45 18+
6 Belijdenis catechisatie maandag 20:00-21:00
 Groep 7 Dinsdag 20.00 – 20.45  Leusden
Zondagavondgroep zondag 19.30 – 21.00 jong volwassenen

 Zondagavondgroep

Deze groep wijkt wat tijd, plaats en dag af van de andere groepen. Als je op kamers woont in Amersfoort en in je eigen wijkgemeente geen catechisatie kunt volgen of gewoon belangstelling hebt; weet je welkom! Meer info neem dan contact op: contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Belijdeniscatechisatie

Elk jaar rond Pasen is er gelegenheid om belijdenis te doen van het geloof. Daarbij gaat het om een moment waarop je persoonlijk instemt met het geloof van de kerk van Jezus Christus. We gaan ons daar weer op voorbereiden door een wekelijkse catechisatie, de belijdeniscursus. De kernmomenten van ons christelijk leven gaan we samen bespreken.

Je bent van harte welkom als je:

  • van huis uit of via een Alpha-cursus in aanraking bent gekomen met het christelijk geloof en zou willen uitspreken dat je Jezus wilt volgen.
  • nog echt op zoek bent naar zekerheid over je geloof, je leven met God, als je er gewoon niet uit bent en vol onzekerheden zit.
    nog niet gedoopt bent en dat wel heel graag zou willen en je daarop zou willen voorbereiden.
  • Je echt wilt verdiepen in de betekenis van de kerk, van de gemeente van Jezus Christus in de deze wereld.

Als je mee doet verplicht je je niet om aan het eind geloofsbelijdenis te doen. Daarover zijn we gaandeweg voortdurend in gesprek. Er is ook alle ruimte en gelegenheid om daar samen over in gesprek te gaan.

Deed je nog geen belijdenis? Denk er eens over om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Bedenk je: de Heere God wacht op antwoord. Hij sprak Zijn ‘ja’ uit over je leven bij je doop. En wat zeg jij? Overweeg je belijdenis te gaan doen, maar wil je het er eerst eens over hebben, mail me gerust.

Contact persoon ds W.J. Dekker  Mail naar: wj-dekker@kpnmail.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X