Ouderen

Visie

In onze gemeente zijn er voor deze levensfase ook activiteiten om elkaar te ontmoeten en bezig te zijn met God en Zijn woord. De senioren zijn veelal decennia lang trouw gemeentelid, en hebben bijgedragen aan de opbouw van de gemeente. Wij zijn ze er dankbaar voor en met vreugde organiseren we samen ontmoet momenten.

Ouderenmiddag

Het is héél gezellig en mooi.  We zingen met elkaar. De ontmoeting is prettig, de middagen geven een gevoel van saamhorigheid, het is fijn met elkaar. Veel van onze gasten zijn alleen en dan moet je ’t zelf doen: de deur uit en ernaartoe gaan. Hierin herkennen onze gasten elkaar. Een aantal keren hebben we een gezamenlijke maaltijd; dat is gezellig, fijn en lekker.
Tekst uit: ‘Wat is jullie oogst voor dit seizoen?

Samen koffie/thee drinken, naar een meditatie luisteren en gezellig samen-zijn met een spel, spreker of andere leuke invulling.
Dit zijn middagen en alle 65+ ers (al dan niet) van de Sint Joriswijkgemeente zijn welkom!
Deze middagen zijn in het ‘winterseizoen’ van oktober tot en met april  vier keer per jaar;  Rond Pasen en Kerst en nog een keer in voor- en najaar. (zie agenda voor data)
Tijden: 14.30-16.30 uur
Locatie: Filalethes, Havik 29 Amersfoort

Bijbelkring

We zijn een kring van senioren. De meesten van ons zijn ouder dan 75 jaar.  En dan kun je niet altijd meer komen – helaas. In dit seizoen zijn we 11 keer bij elkaar gekomen. We hebben het boekje ‘Christus voor Israël’ van drs. Kees de Vreugd besproken. Het hoofdmotief was: Jezus is de Messias. De Gezalfde. Eerst voor Israël, ook voor de volken. We merkten dat allerlei teksten uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament in eerste instantie het volk Israël betreffen, en dat het evangelie (verrassend!) ook voor de (heiden)volken is. Het is via via zelfs tot ons gekomen. In onze kring kunnen we elkaar bemoedigen en steunen, juist als het om heel wezenlijke (geloofs)vragen gaat. We hebben een hechte band. Wilt u dit ook ervaren? U bent van harte welkom!
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagmiddag van half drie tot half vijf bij fam. Lam, Reigerstraat 22. Zie agenda van deze site voor de data. Op zo’n middag bespreken we met elkaar een gedeelte uit de Bijbel, meestal aan de hand van een studieboekje over dat onderwerp.

Avondmaalsviering Nijenstede

Voor ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen komt de kerk bij hen!
Na de avondmaalsviering in de morgendienst gaat de predikant met een aantal kerkenraadsleden naar woonzorgcentrum Nijenstede waar een aantal van onze oudere gemeenteleden wonen.
Daar wordt dan samen met hen Avondmaal gevierd.
Op deze manier zijn en blijven we verbonden met elkaar.

Vervoer naar de kerk

Als het niet meer lukt om zelfstandig naar de kerk te komen door leeftijd of door lichamelijk ongemak dan kunt u contact opnemen via contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl Onze gemeente beschikt over een ‘autodienst’. Vrijwilligers rijden iedere zondag mensen naar de kerk en weer naar huis.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken