Kerkdiensten

Welkom!

Als wijkgemeente heten wij u hartelijk welkom en nodigen wij u uit een dienst bij te wonen.  Iedere dienst staat er een welkomsteam bij de ingang die u graag wegwijs maakt en waar u uw eventuele vragen aan kunt stellen. Op de tafel in de kerk liggen Bijbels, psalmboekjes en Weerklankbundels die u kunt gebruiken. Als u interesse heeft om u (bij een van de PGA) de kerk aan te sluiten ligt er ook de laatste Drieluik (kerkblad van de PGA gemeentes) en de weekbrief van onze gemeente.

Tijden:
Elke zondagmorgen om 9.30 uur en ’s avonds om 18.00 uur. Hof 1, Amersfoort
Na iedere morgendienst is er gelegenheid koffie te drinken in ons wijkgebouw Filalethes, Havik 29.

Kinderen
Voor de kinderen van 0-4 jaar  is er ’s morgens oppas in wijkgebouw Filalethes, Havik 29.

Bijbelklas
De Bijbelklas is er voor groep 1t/m4. De Bijbelklas voor groep 1 en 2 wordt wekelijks gehouden in de Gerfkamer (een zaal in de kerk) en de Bijbelklas voor groep 3 en 4 (5 in overleg) wordt eens per 2 weken gehouden in de ‘consistoriekamer'(een zaal in de kerk).
In de Bijbelklas ligt de nadruk op de (inhoudelijke) geloofsopvoeding voor onze kinderen. Dit krijgt vorm door het vertellen van een Bijbelverhaal met een creatieve verwerking hiervan.
Vlak voor de preek begint verlaten de kinderen de kerk om voor de zegen weer terug te komen.

Luister Live

Als u niet in staat bent de dienst bij te wonen kunt hier meeluisteren. Tevens vindt u hieronder de liturgie.

Voorganger & liturgie

Zondag 15 juli

9.30 uur  Ds. W.J. Dekker

We zingen:
Gebed des Heeren vers 10
Psalm 23a : 1, 2 en 5 uit Weerklank
Psalm 37 : 3
Psalm 132: 5 en 9
Psalm 127:2 uit Weerklank
Lied 481 : 1 en 5 uit Weerklank
We lezen uit de Bijbel: Prediker 2:11,22-23 en 4:1-6; Markus 6:30-34
De tekst is: Prediker 4:6

18.00 uur Dr. T.T.J. Pleizier, Groningen

We zingen:
Psalm 65a:1 en 2 uit Weerklank
Psalm 111:2 en 5
Psalm 117
Lied 277:1, 2 en 5
Lied 427:1 en 4 uit Weerklank
Psalm 108:2
We lezen uit de Bijbel: Job 28:20-25
Lezing vragen en antwoorden van de nieuwe catechismustekst:
“Vraag 20: Is er echt maar één God?
Ja, want er kan er maar één zijn die de bron van leven en liefde is en zeggenschap heeft over goed en kwaad. In zijn wijsheid doorziet Hij alles, zelfs meest verborgen plaatsen zijn niet buiten zijn bereik.
Vraag 21: Als er maar één is, waarom spreek je dan over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
God is één, maar Hij is niet eenzaam. In zichzelf is Hij vol liefde en energie, een eenheid van Personen die we in Gods Woord ontmoeten als Vader, Zoon en Geest.”
Verkondiging “Eén, maar niet eenzaam. God Drie-enig”

Lees verder
Archief

Vertaling in de dienst

Iedere zondag zijn er gemeenteleden en gasten die geen Nederlands spreken in de dienst. Daarom worden alle kerkdiensten simultaan in het Engels vertaald. Door middel van hoofdtelefoons ontvangen de anderstaligen de vertaling. Vóór iedere zondag worden een samenvatting van de preek en een vertaling van de liturgie in het Engels gemaakt. Deze worden per e-mail naar de vertaler tijdens de dienst en de begeleiders gestuurd. De begeleiders zorgen voor een afdruk en zitten naast de buitenlandse broeder of zuster. Mensen van buitenlandse komaf kunnen zo de dienst goed meemaken en eventueel vragen stellen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X