Kinderen

Visie

In Matteüs 19 lezen we het volgende:
Jezus zegent de kinderen 13 Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. 14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Voor Jezus zijn kinderen belangrijk! Voor ons als gemeente (dus) ook. Vandaar dat wij allerlei activiteiten en leermomenten voor hen organiseren.

Créche: 0-4 jaar

Als kinderen gedoopt worden voelen we ons als hele gemeente verantwoordelijk voor hen. We zijn er immers getuige van geweest!
Voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar hebben we geen geplande activiteiten wat betreft hun geloofsopvoeding. Maar we denken in onze gebeden aan hen en hun ouders.
Om ouders de gelegenheid te geven de diensten bij te wonen is er wel kinderoppas tot 4 jaar in wijkgebouw Filalethes, Havik 29.
Vraag het welkomsteam waar u uw kind kunt brengen. Houd er rekening mee dat het ongeveer 5 minuten lopen is vanaf de kerk.

Bijbelklas: 4-8 jaar

Bijbelklas tijdens de kerkdienst; In de Bijbelklas ligt de nadruk op de (inhoudelijke) geloofsopvoeding voor kinderen. Dit krijgt vorm door het vertellen van een Bijbelverhaal met een creatieve verwerking hiervan. De Bijbelklas voor groep 1 en 2 wordt wekelijks gehouden in de Gerfkamer(een zaal in de kerk) en de Bijbelklas voor groep 3 en 4 (5 in overleg) wordt eens per 2 weken  gehouden in de ‘consistoriekamer’  (Zaal in de kerk) .  Vlak voor de preek begint verlaten de kinderen de kerk om voor de zegen weer terug te komen.

Er blijven maar kinderen bijkomen…  De voorste banken aan weerszijden van de preekstoel worden te klein, er zijn al krukjes bijbesteld voor als er stoelen in de consistorie tekort zijn en de jongsten komen af en toe aan een dik touw binnen om alles bij elkaar te houden. Maar wat een zegen om Gods Woord en Liefde bij het hart van zo veel kinderen te mogen brengen! Nu, aan het eind van het seizoen, laten we de oudsten weer gaan, naar de volgende Bijbelklas of naar club, in het vertrouwen dat God met hen mee gaat. Hem de eer, ook in de Bijbelklas!
Tekst uit: ‘wat is jullie oogst van dit seizoen?’

MIRAKEL: 8-10 jaar

Mirakel daar mogen we zijn wie we zijn, dat maakte de club elke vrijdagavond zo fijn.
We leerden veel over de Bijbel en de leiding stond altijd voor ons klaar, het afgelopen seizoen hadden we het erg leuk met elkaar.
We deden een speurtocht door de stad en weten nu veel over Amersfoort, zoveel hadden we er nog nooit over gehoord.
Speeddaten, dat leverde wat op, delen waarom je gelooft en wat Jezus voor je betekent, dat was top.
We hopen elkaar na de zomer weer te zien en te ontmoeten, met wellicht weer nieuwe kinderen, voor nu de groeten.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Mirakel is een club voor jongens en meisjes van groep 5 en 6. Elke vrijdagavond (van oktober tot mei) hebben we club in Filalethes. We hebben het met elkaar over (een verhaal uit) de Bijbel en doen daarnaast andere dingen, zoals een spel of het maken van een knutselwerkje. Heb jij zin om te komen, dan ben je van harte welkom! We beginnen om 19.00 uur en het duurt tot 20.30 uur.

Verspieders: 10-12 jaar

De verspieders
Zit je in groep 7 of 8 en wil je een leuke vrijdagavond hebben dan ben jij welkom!
Elke vrijdagavond van zeven tot half negen vanaf oktober tot en met april hebben wij club. We zingen en we lezen uit de bijbel of we luisteren naar een bijbelverhaal, we doen een spel of we maken iets. Soms maken we iets voor onszelf en soms voor een ander. En af en toe doen we ook iets anders. Wat dacht je van een filmavond, bowlen of zwemmen.
Heb jij ook zo’n zin om te komen?
Je bent welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Terugblik seizoen 2018-2019:
We waren dit jaar met een leuke grote groep kids, die gedurende het jaar steeds meer aan elkaar gewend raakte. Tijdens de clubavonden kwam dit tot uiting in fijne gesprekken over ons geloof in de Here Jezus. Er was vertrouwen in de groep om te reageren op elkaar en de leiding. Na het serieuze deel stond er steeds een leuk spel klaar. Hierin namen de kids soms zelf het initiatief om een bepaald spel te spelen of leiden, wat erg ontspannen was voor de leiding 😉 Naast de gewone avonden hebben we een aantal leuke activiteiten gedaan. De jaarlijkse zwempartij, het lasergamen op het terrein van van der Bunt en de ouderavond. Op de meidenavond werd gezellig geknutseld en gesnoept, terwijl de jongens met elkaar een luchtraket fabriceerden. Al met al een leuk seizoen met super toffe kids!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken