Kinderen

Visie

In Matteüs 19 lezen we het volgende:
Jezus zegent de kinderen 13 Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. 14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Voor Jezus zijn kinderen belangrijk! Voor ons als gemeente (dus) ook. Vandaar dat wij allerlei activiteiten en leermomenten voor hen organiseren.

Créche: 0-4 jaar

Als kinderen gedoopt worden voelen we ons als hele gemeente verantwoordelijk voor hen. We zijn er immers getuige van geweest!
Voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar hebben we geen geplande activiteiten wat betreft hun geloofsopvoeding. Maar we denken in onze gebeden aan hen en hun ouders.
Om ouders de gelegenheid te geven de diensten bij te wonen is er wel kinderoppas tot 4 jaar in wijkgebouw Filalethes, Havik 29.
Vraag het welkomsteam waar u uw kind kunt brengen. Houd er rekening mee dat het ongeveer 5 minuten lopen is vanaf de kerk.

Bijbelklas: 4-8 jaar

Bijbelklas tijdens de kerkdienst; In de Bijbelklas ligt de nadruk op de (inhoudelijke) geloofsopvoeding voor kinderen. Dit krijgt vorm door het vertellen van een Bijbelverhaal met een creatieve verwerking hiervan. De Bijbelklas voor groep 1 en 2 wordt wekelijks gehouden in de Gerfkamer(een zaal in de kerk) en de Bijbelklas voor groep 3 en 4 (5 in overleg) wordt eens per 2 weken  gehouden in de ‘consistoriekamer’  (Zaal in de kerk) .  Vlak voor de preek begint verlaten de kinderen de kerk om voor de zegen weer terug te komen.

MIRAKEL: 8-10 jaar

Mirakel, dat zijn wij!
Elke vrijdagavond club, dat maakt ons blij. En als je de kring rond keek, waren we bijna met z’n allen elke week. Bijbelverhaal, knutselen, spelletjes, ijsje halen, bingo en ik weet al niet wat. Het is nu voorbij, zo jammer is dat!
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Mirakel is een club voor jongens en meisjes van groep 5 en 6. Elke vrijdagavond (van oktober tot mei) hebben we club in Filalethes. We hebben het met elkaar over (een verhaal uit) de Bijbel en doen daarnaast andere dingen, zoals een spel of het maken van een knutselwerkje. Heb jij zin om te komen, dan ben je van harte welkom! We beginnen om 19.00 uur en het duurt tot 20.30 uur.

Verspieders: 10-12 jaar

De verspieders
Zit je in groep 7 of 8 en wil je een leuke vrijdagavond hebben dan ben jij welkom!
Elke vrijdagavond van zeven tot half negen vanaf oktober tot en met april hebben wij club. We zingen en we lezen uit de bijbel of we luisteren naar een bijbelverhaal, we doen een spel of we maken iets. Soms maken we iets voor onszelf en soms voor een ander. En af en toe doen we ook iets anders. Wat dacht je van een filmavond, bowlen of zwemmen.
Heb jij ook zo’n zin om te komen?
Je bent welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X