Protestantse stichting Filalethes

Bestuur, beleidsplan en jaarrekening

Naam van de instelling:  Protestantse Stichting Filalethes te Amersfoort

Fiscaal nummer:   0025.85.042

Contactgegevens: Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort 033-4610441

Doelstelling: Het ondersteunen , bevorderen en faciliteren van de PGA in het algemeen en de wijkgemeente St. Joriskerk in het bijzonder.

De doelstellingen van de Vereniging Filalethes zijn door de wijkgemeente Sint Joriskerk voortgezet. Hierdoor is de vereniging in de loop van de tijd steeds meer een faciliterende rol gaan vervullen voor de wijkgemeente Sint Joriskerk. In de jaren rond 2012 bleek dat het voor de vereniging niet mogelijk was om het verenigingsgebouw te renoveren. Door goed overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Amersfoort is op 14 mei 2014 de vereniging opgeheven en omgezet in Protestantse Stichting Filalethes. Het bestuur wordt gevormd door het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. De nog aanwezige gelden zijn ingebracht in de stichting om benut te worden voor de verbouwing. Door deze actie werd het wel mogelijk om het gebouw te renoveren, omdat gebruik gemaakt kan worden van middelen en expertise van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Vanaf nu zal de exploitatie van het wijkgebouw Filalethes worden geconsolideerd in de jaarrekening van de Hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk.

Bestuurssamenstelling / namen van de bestuurders:

voorzitter: : dhr. W. (Windeld) van den Brink

secretaris: dhr. W. (Wim) Oosterom

penningmeester: dhr. W. (Wim) Oosterom

Beloningsbeleid: De bestuurders doen hun werk op basis van vrijwilligheid zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken