Volwassenen

Visie

Een christelijke gemeente is méér dan de zondagse samenkomsten. Naast de kerkdiensten ontmoeten we elkaar door-de-week in verschillende verbanden en activiteiten. Samen het geloof doordenken, bidden en elkaar opbouwen. Ook als u niet tot deze gemeente behoort, misschien geen christen bent maar wel belangstelling hebt: Weet u van harte welkom!

Joris Jongeren

We zijn gegroeid! Dat is onder andere de oogst van Joris Jongeren. We zijn ook zo gegroeid en veranderd ten opzichte van J&M 27 + dat wij niet meer J&M 27- heten maar Joris Jongeren. We zijn nu ruim met z’n 40en, allemaal ongeveer tussen de 20 en 30 jaar en we komen samen in 5 vaste kringen. Om de week komen we in kringen bij elkaar om samen te eten en de Bijbel te bestuderen. Eens in de zoveel tijd hebben we een avond met alle kringen samen, zoals in december een groot kerstdiner. We zijn erg dankbaar om met zoveel leeftijdgenoten in een open sfeer te kunnen praten over God, lief en leed en het aller daagse leven.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Tijdens zelf ingeplande avonden eens in de twee weken komen de kringen  bij elkaar om samen te eten en een Bijbelstudie te doen. Een paar keer per seizoen komen we allemaal bij elkaar voor een gezamenlijk groot diner, een spelletjesavond, filmavond of iets anders. De kringen zijn hecht, het is een veilige plek om met leeftijdsgenoten het geloof- en het dagelijkse leven te delen, om samen kritisch na te denken en op zoek te gaan naar antwoorden op onze vragen.

Wil je je misschien aansluiten? Welkom! Of wil je meer weten over de Joris Jongeren kringen? Stuur dan een mailtje naar: jorisjongeren@gmail.com.

Joris&More

Nadat we in september aftrapten met een barbecue, kwamen we afgelopen seizoen een keer of acht samen rond het boekje “Prediker: eigenzinnig en actueel” van
ds. J. Seider. We stonden stil bij thema’s als (werk)vreugde, de prestatiesamen­leving, goede en slechte tijden, onrecht, eerbied voor God, enzovoorts. Met een Sijbelkring (van Teunis Meerkerk) belegden we een gezamenlijke avond waarop we de auteur hadden uitgenodigd. Ook enkele gemeenteleden die niet tot een van beide kringen behoorden, waren daarbij aanwezig. Met het oog op het Reformatiejaar hield ds. Seider een referaat over Prediker door de ogen van Maarten Luther. De “vroege” reformator moest weinig van Prediker hebben, maar in zijn latere leven kreeg dit Sijbelboek veel waarde voor Luther, zeker nadat hij .,de Christus erin ontdekte.” Genieten van het leven was verder een van de lessen die Luther eruit leerde en ds. Seider aan ons meegaf. Tussendoor hebben we een keer een avond een film gekeken met elkaar en de bedoeling is dat deze maand nog eens te herhalen.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Wij zijn een kring van zo’n 15 leden tussen de 26 en 38 jaar oud. We vinden het belangrijk om elkaar als leeftijdsgenoten geregeld te ontmoeten in een (redelijk) vaste groep. Eens per 3 weken is er een kringavond, waarbij we, aan de hand van een boekje, ingaan op een thema of Bijbelboek. De avonden zijn bij de kringleden thuis, wat bijdraagt aan een vertrouwde sfeer; de leiding van het gesprek rouleert. We hebben met elkaar het streven elke kringavond te komen, maar zien ook in dat we allemaal in een drukke levensfase zitten, waarbij het niet altijd haalbaar is. Op de kringavonden zijn we gemiddeld met ca. 10 personen bij elkaar.

Wil je meer informatie over de kring of overweeg je dit jaar mee te gaan draaien, mail naar carineblok@gmail.com.

Bijbelkring & Studiekring

Bijbelgesprekskring

Dit jaar behandelden we tien Bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk aangereikt door de GZB. Het “breder, langer, diepe, hoger” (Efeze 3:14-19) gaf steeds wel gesprek over hoe elders mensen omgaan met hun geloof en hoe zij in de wereld staan. Een Bijbelgedeelte en ons eigen leven legden we ernaast. De laatste avond deelde Leendert Wolters n.a.v. 2 Tsjechen uit het boekje zijn werkervaringen met ons. Goed om elkaar als gemeenteleden zo te ontmoeten.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Studiekring

“Tegendraads en helemaal bij de tijd, dat is Bonhoeffer en dat is het boek van Wim Dekker over hem dat we dit seizoen op de studiekring met elkaar bespreken. Overzichtelijke en boeiende hoofdstukken over uiteenlopende thema’s, die zonder uitzondering enorm actueel zijn. Je vliegt er doorheen, gewoon onderuitgezakt op de bank. Hoe ziet Bonhoeffer de gemeente, de doop, de secularisatie? En wat leren wij daarvan vandaag?

Wat heeft het lezen bij ons opgeroepen? We hebben het erover, in een open steer. We zijn kwetsbaar en leren, van het boek en van elkaar. lk zie ernaar uit om volgend jaar e draad weer op te pakken met de tweede helft van dit boek!” Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Bidt en Werkt

Het afgelopen winterseizoen heeft Bidt en Werkt het Bijbelboek Esther behandeld. Dit deden we aan de hand van 10 Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw. Het boek Esther leest als een spannende roman, maar we zien er Gods hand in de geschiedenis in! Dit geeft troost en zekerheid. Gods handelen kan verborgen zijn. Toch ligt er niets buiten het bereik van Zijn handen. Met die boodschap kun je het verleden rustig overdenken en de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien. Esther laat zien dat het kwaad niet overwint, het wijst heen naar de strijd tussen het vrouwen – en slangenzaad. De vraag die regelmatig naar voren kwam is ‘ben ik beschikbaar, zoals Esther beschikbaar was?’
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Bidt en Werkt is een vrouwenvereniging uit 1921. Momenteel hebben we 35 leden. We komen op dinsdagavond bijeen in het verenigingsgebouw Filalethes. Als vrouwen zijn we samen bezig met de Bijbel, daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Je bent van harte welkom!

Voor informatie: elina70@kpnmail.nl

Maninne

Deze vereniging is opgericht om (jonge) vrouwen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en met elkaar te ontdekken wat de Bijbel ook nu nog voor ons, voor anderen, voor de wereld betekent. Om moeders met jonge kinderen tegemoet te komen is er kinderopvang aanwezig. Wij ervaren deze ochtenden als gezellig, stimulerend en opbouwend.
Wij komen ongeveer iedere 3 weken bij elkaar, van september tot en met mei. Tussen 9.00 uur en 9.15 uur starten we met koffie. De ochtenden zijn om 11.15 uur afgelopen.
Locatie: Filalethes, Havik 29

Zie voor data de agenda van deze site

Mannenkring

In najaar 16′ zijn wij in onze wijkgemeente gestart met een mannenkring. Het doel is om samen als mannen met elkaar verdieping te geven aan ons “geloven en belijden” en daarnaast gaat het om onderlinge ontmoeting. Ook dit laatste vinden we belangrijk zodat we elkaar, rondom de Bijbel, ook op een andere wijze dan in de zondagse kerkdiensten leren kennen. Afgelopen seizoen hebben we elke maand een bijeenkomst gehad waarop telkens aan de hand van een themabrochure, uitgegeven door de Gereformeerde Bond een bepaald onderwerp centraal stond. Deze onderwerpen waren respectievelijk; Geloven in hemel en hel, Eindtijdsignalen, Geweld in de Bijbel, Israel en de Palestijnen en Ontspannen als levenshouding. De laatste avond hebben we onder leiding van Ds. Dekker het Bijbelgedeelte Openbaring 20: 1-10 besproken; dat gaat over het duizendjarige rijk. We merkten dat de gesprekken die we met elkaar over de verschillende onderwerpen hadden ons steeds weer bracht bij de vraag: wat zegt God in Zijn Woord hierover en wat betekent dit voor ons persoonlijk geloof? Met elkaar hebben we goede en leerzame avonden gehad waarop we ook ervaren hebben hoe belangrijk het is om, vanuit de bijbel, elkaar te bemoedigen in het dagelijkse leven en de plaats die we in de maatschappij innemen.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

In onze wijkgemeente is het initiatief genomen om een mannenkring te starten. Het doel is om samen als mannen, jongeren en ouderen, met elkaar vanuit de Bijbel verdieping te geven aan ons ‘geloven en belijden’, en om vanuit dit geloofsgesprek ook de verbinding en vertaalslag te maken naar het leven van alle dag. Daarnaast is de ‘onderlinge ontmoeting’ een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Afgesproken is om per avond een Bijbels thema te behandelen. Je bent van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie, mail naar:   jvdsteeg@vandersteeg.net

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X