Volwassenen

Visie

Een christelijke gemeente is méér dan de zondagse samenkomsten. Naast de kerkdiensten ontmoeten we elkaar door-de-week in verschillende verbanden en activiteiten. Samen het geloof doordenken, bidden en elkaar opbouwen. Ook als u niet tot deze gemeente behoort, misschien geen christen bent maar wel belangstelling hebt: Weet u van harte welkom!

Joris Jongeren

Om de week op woensdagavond komen ruim dertig jongeren tussen de twintig en dertig jaar in drie verschillende kringen bij elkaar om samen te eten en een Bijbelstudie te doen. Een paar keer per seizoen komen we allemaal bij elkaar voor een gezamenlijk groot diner, een spelletjesavond, filmavond of iets anders. De kringen zijn hecht, het is een veilige plek om met leeftijdsgenoten het geloof en het dagelijkse leven te delen, om samen kritisch na te denken en op zoek te gaan naar antwoorden op onze vragen.

Momenteel doen we Bijbelstudies aan de hand van het Focuskringmateriaal. Het gesprek rondom de Focusthema’s raakt ons leven van alledag. We zijn open naar elkaar en stellen ons kwetsbaar op: dat levert goede gesprekken op. Door het terugkoppelen van de ‘in beweging-opdrachten’ in de groep, inspireren we elkaar om werk te maken van ons geloof en getuige te zijn. Een klein voorbeeld: het brengen van een bosje bloemen naar een oudere uit de gemeente of de huismeester van de flat leverde mooie ontmoetingen op!

Wil je je misschien aansluiten? Welkom! Of wil je meer weten over de Joris Jongeren kringen? Stuur dan een mailtje naar: jorisjongeren@gmail.com

Bijbelkring & Studiekring

Bijbelgesprekskring

De Artiosreeks uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland bood ons een Bijbelstudieboekje ’Leven bij de Dag’ met boeiende Bijbelstudies over de profeten Joël en Habakuk. Middels de vragen stonden we stil bij de meervoudige vervulling van de profetieën en de betekenis ervan voor onze tijd en voor ons persoonlijk.
Tekst uit: ‘Wat is jullie oogst van dit seizoen?’

Ben je veertig+ en wil je je Bijbelkennis vergroten door Bijbelstudie en vind je het fijn om daar in groepsverband over te praten? Kom dan meedoen met onze kring .  Informatie bij Margriet Wielink 033-44620231

Studiekring

Dit jaar hebben wij de eerste 6 hoofdstukken besproken van het het boek ‘Verbonden en vervreemd’ door Wim Dekker. De toespraak van Paulus op de Areopagus staat daarin centraal (Hand. 17:15-43). Paulus sluit in zijn toespraak aan bij wat bekend is bij de Atheners en zoekt iets gemeenschappelijks om met de mensen over te spreken: geloven, religie, geloven dat mensen een ziel hebben. Bij de besprekingen merkten we dat dit gedeelte aansluit bij het Focus-traject. Zoek iets gemeenschappelijks  bij het aanknopen van een gesprek, probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van je gesprekspartner en vertel vanuit je eigen overtuiging.  Dan nog kan het best lastig zijn: soms denk je contact te hebben en dan kom je erachter dat je het toch over verschillende dingen hebt!  Wij hebben fijne en leerzame gesprekken gehad en kijken uit naar het vervolg.
Tekst uit: ‘Wat is jullie oogst van dit seizoen?’

Bidt en Werkt

Het afgelopen winterseizoen hebben we als vrouwenvereniging Bidt en Werkt het Bijbelboek Jeremia behandeld. Dit deden we aan de hand van tien Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw.  Jeremia bleef ondanks alle tegenslagen trouw aan zijn opdracht. Vanaf zijn roeping zei de HEERE al: ‘Vrees niet, want Ik ben met u, om u te redden’. Jeremia kon niet zwijgen over de genade van God. Ondanks de ontrouw van Israël bleef Jeremia op zijn post en riep hij op tot bekering.  Laten wij, net als Jeremia toen, anno 2019 trouw blijven aan de opdracht van God, Hem volgen iedere dag!
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

Bidt en Werkt is een vrouwenvereniging uit 1921. Momenteel hebben we 35 leden. We komen op dinsdagavond bijeen in het verenigingsgebouw Filalethes. Als vrouwen zijn we samen bezig met de Bijbel, daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Je bent van harte welkom!

Voor informatie: marywoutersimanse@hotmail.com

Maninne

Bij Manninne is er op de dinsdagmorgens afgelopen seizoen meerdere keren nagedacht over Jeremia, over zijn klachten en aanvechting. En over de kracht en genade die hij ontving om door te gaan in Gods dienst en om Gods woord te spreken. Later in het seizoen betrokken we ook Focus in onze Bijbelstudies en gesprekken. Hoe volgen wij Jezus Christus na in ons dagelijks leven? We zongen met elkaar, dankten God voor al het goede, en brachten in gebed wat we aan God wilden voorleggen of wat we lastig vonden. Hem willen we elke dag navolgen, in ons huwelijk, ons gezin en ons werk. Wellicht zijn er afgelopen seizoen takken van ontbrekende kennis, van klein Godsvertrouwen of bepaalde wildgroei bijgesnoeid. De oogst van dit seizoen is meer zicht op hoe God te volgen, het elkaar aanmoedigen en aanscherpen, en dank aan God voor onderlinge vriendschap en ‘kerk’ zijn (=’van de Heer zijn’).
Tekst uit: ‘Wat is jullie oogst van dit seizoen?’

Deze vereniging is opgericht om (jonge) vrouwen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en met elkaar te ontdekken wat de Bijbel ook nu nog voor ons, voor anderen, voor de wereld betekent. Om moeders met jonge kinderen tegemoet te komen is er kinderopvang aanwezig. Wij ervaren deze ochtenden als gezellig, stimulerend en opbouwend.
Wij komen ongeveer iedere 3 weken bij elkaar, van september tot en met mei. Tussen 9.00 uur en 9.15 uur starten we met koffie. De ochtenden zijn om 11.15 uur afgelopen.
Locatie: Filalethes, Havik 29

Zie voor data de agenda van deze site

Mannenkring

Opnieuw waren het goede en leerzame bijeenkomsten die we als mannenkring  in het afgelopen seizoen hadden. Elke maand planden we een avond waar een van ons eerst een inleiding hield als aanzet voor het gesprek met elkaar. Dit keer waren het de onderwerpen die aangereikt werden in een boekje van dr. A. van de Beek, ‘Gemeente van Christus, schetsen voor de praktijk’. Aan de orde kwamen onderwerpen als het Woord, doop en avondmaal, kerkverlating en de ambten in de kerk. Rode draad in de thema’s was – zoals Van de Beek het zelf aangeeft – bewustwording wat we zijn in Christus en wat Hij ons (ook voor het dagelijks leven) schenkt. Op de laatste avond sloten we deze boeiende en vaak verrassende handreiking af met het onderwerp ‘kerk en wereld’, ook deze keer onder leiding van ons gemeentelid dr. Prosman.  We zien terug op goede avonden, die opbouwend en bemoedigend zijn voor ons persoonlijk geloof, en waarin ook de aandacht en ontmoeting voor en met elkaar als waardevol wordt ervaren.
Tekst uit: “Wat is jullie oogst van dit seizoen?”

In onze wijkgemeente is in 2016 het initiatief genomen om een mannenkring te starten. Het doel is om samen als mannen, jongeren en ouderen, met elkaar vanuit de Bijbel verdieping te geven aan ons ‘geloven en belijden’, en om vanuit dit geloofsgesprek ook de verbinding en vertaalslag te maken naar het leven van alle dag. Daarnaast is de ‘onderlinge ontmoeting’ een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Afgesproken is om per avond een Bijbels thema te behandelen. Je bent van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie, mail naar:   jvdsteeg@vandersteeg.net

Alpha cursus

 

 

Op Alpha ontdek je het christelijk geloof op een eenvoudige en gezellige manier. Een Alpha bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen:

1. Eten; Tijdens het eten heb je tijd om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen op te bouwen.
2. Inleiding; Elke week wordt er tijdens de Inleiding een thema van het christelijk geloof behandeld zoals: ‘Wie is Jezus?’of ‘Bidden; waarom en hoe?’
3. Kleine groep; Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen. Daar praat je over het onderwerp van de avond. Je kunt hier al je vragen stellen en je mening delen.
Meer weten? Stuur een e-mail naar alphajoriskerk@gmail.com.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken