Buitenland

De officiële opdracht van de zendingscommissie is om ‘’ het zendingswerk van de wijkgemeente te coördineren en allen die daarin bezig zijn toe te rusten’’.
De zendingscommissie bestaat uit een voorzitter (Bart van den Brink), een secretaris (Margriet Wielink), een penningmeester (Bert Dekker) en een communicatie functionaris (Ria Boot).
Als commissieleden zijn we nauw betrokken bij het werk van de thuisfrontcommissies t.b.v. de door onze wijkgemeente uitgezonden mensen.

Taakgebieden

We onderscheiden in ons werk als zendingscommissie vier taakgebieden:

  1. Contacten met zendingsarbeiders die door onze wijkgemeente zijn uitgezonden en waarmee we ons als gemeente in het bijzonder verbonden weten. Daarnaast krijgt zending voor ons ook een gezicht middels het adoptieplan Deelgenoten van de GZB.
  2. Informatievoorziening en toerusting via het kerkblad, de weekbrief, collectefolders, GZB-blad ‘Alle Volken’, rondzendbrieven van de door ons uitgezonden zendelingen en zendingsavonden.
  3. Fondsenwerving. Het collecterooster van de PKN kent 4 jaarlijkse zendingscollecten die de eigen zendingsorganisaties van de kerk steunen. De zendingsbussen leveren ook een bijdrage.
  4. Ledenwerving voor de Gereformeerde Zendingsbond, de zendingsorganisatie binnen de PKN (door gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond in 1901 in het leven geroepen). De GZB zendt zo’ n 40 zendingswerkers/echtparen die onze continue financiële steun nodig hebben en zendt daarnaast vele zendingswerkers uit in samenwerking met andere organisaties. De verkoop van het GZB-dagboek geeft extra inkomsten hiervoor. Publiciteit hieromheen is belangrijk voor meeleven en meegeven.

In het 1e en 2e taakgebied ligt ook de nauwe band tussen zendings- en evangelisatiewerk: Met de ervaringen van deze zendelingen die we als wijkgemeente van dichtbij meemaken, willen we als zendingscommissie en evangelisatiecommissie in toerusting en praktijk alle gemeenteleden graag nog meer bepalen bij het gegeven dat iedere christen gezonden is in deze wereld om het Evangelie te helpen verkondigen en concreet te laten zien in onze daden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken