Doop

In de protestante kerken kennen wij twee sacramenten, namelijk Doop en Avondmaal. Sacramenten zijn gewijde handelingen, die door Christus zijn ingesteld. Naast de Bijbel zijn de sacramenten gegeven om Gods openbaring, en ons geloof daarin, te versterken.

Waarom wordt er gedoopt?
Jezus gaf in Matteus 28 (vers 19) de volgende opdracht:
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Al eeuwen volgen kerken deze opdracht uit. In de loop van de eeuwen dat de Sint Joriskerk bestaat zijn er al duizenden en duizenden mensen gedoopt!

Wat is dopen?
Bij de doop belooft God dat Hij onze Hemelse Vader wil zijn. Hij legt als het ware Zijn Hand op ons voorhoofd en zegt: ‘Je bent van Mij’.

Hoe wordt er gedoopt?
In de St.-Joriskerk worden voornamelijk baby’s gedoopt. Soms worden er ook volwassenen gedoopt omdat zij christen zijn geworden en als kind niet gedoopt zijn. Onder de preekstoel staat een doopvont . Dat is een stenen bak met water. Het dopen vindt plaats tijdens een zondagse kerkdienst. De predikant leest het doopformulier voor waarin staat wát de doop inhoud. Het formulier eindigt met vragen waar de ouders (óf de dopeling als hij/zij volwassen is) antwoord op geven. Na dit antwoord gaan de ouders met de dopeling bij de doopvont staan waar de predikant tijdens het spreken van de tekst: Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, drie keer water over het hoofd van de dopeling sprenkelt. Na het dopen spreekt de predikant een zegen uit over de dopeling en zingt de gemeente de dopeling met ouders een zegen toe.

Kerk doxaal-doop

Start met typen en druk op Enter om te zoeken