Nederland

Mensen in Nederland vertellen over God en het geloof

Missie

De leden van de St. Joriskerk weten zich in verbondenheid aan God en met de hulp van de Heilige Geest, individueel en samen, geroepen en gezonden (Matth. 5 : 13 t/m 16 en Matth. 28 : 19) om de boodschap van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk in woorden en daden uit te dragen in deze wereld, te beginnen in hun directe omgeving. Het verlangen is om het Woord in onze stad en wereld bekend te maken, met het doel dat ook anderen Jezus Christus leren kennen en volgen en zo deel uit gaan maken van het Koninkrijk van God.

Visie

  1. De boodschap van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk (schepping, zonde, verlossing, herschepping, vrede) heeft ieder gemeentelid kort, duidelijk en eigentijds geformuleerd paraat, als uitgangspunt voor zijn of haar christelijke leefwijze.
  2. Alle leden weten zich geroepen en toegerust om gebruikmakend van hun door God gegeven gaven met hulp van Gods Geest, individueel en als gemeenschap, te leven als volgeling van Jezus Christus.
  3. Ons monumentaal kerkgebouw en het wijkgebouw Filalethes spelen een belangrijke rol bij het uitdragen van het Evangelie en bij eerste en verdere contacten met zoekers en nieuwkomers.
  4. De wijkgemeente weet te anticiperen op zoekers en nieuwkomers om hen te helpen groeien in het geloof.
  5. De wijkgemeente weet zich ook geroepen om zich te richten op haar geografische wijk.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken