De Joriskerk is op zondag open

Iedere zondagmiddag staan de deuren van de Joriskerk ook open tussen 14.30 en 16.30. Iedereen is welkom om gewoon even rond te kijken en te genieten van de rust en schoonheid van ons mooie kerkgebouw. Als gastheer of gastvrouw heten we bezoekers welkom en zijn we laagdrempelig beschikbaar voor een gesprek. De rust, het orgelspel en de gewijde sfeer van het kerkgebouw spreken zo hun eigen taal.

Je merkt vaak dat mensen behoefte hebben aan rust en verlangen naar vrede voor het hart in deze onrustige wereld. En zomaar ineens kan dan een prachtig geloofsgesprek ontstaan. Een recent voorbeeld: Een jonge, onkerkelijke vrouw gaf uit zich zelf aan een vrede in haar hart te voelen die ze nog nooit zo had ervaren. Er ontwikkelde zich een gesprek met veel openheid en vragen van haar kant. Een mooie gelegenheid om het Evangelie uit te leggen. Met blijdschap nam ze een Nieuwe Testament aan met het uitgesproken vaste voornemen om die voor het eerst van haar leven te gaan lezen. Wat een zegen om ook zo gemeente van Jezus Christus in het hartje van de stad te mogen zijn!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken