Nieuw diaconaal collectedoel

Deze zondag starten we als gemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort et een nieuw collectedoel: Bantar Gebang.

Bantar Gebang is de plek van één van de grootste vuilnisbelten ter wereld
Te midden van deze vuilnisbelt leven, wonen en werken mensen. Hier spelen en leven dus ook kinderen. Met het project “LIFE” wordt te midden van deze
immense afvalberg, zoveel mogelijk aandacht en zorg verleend aan de kinderen. De opbrengsten vanuit onze kerken zorgen voor een goede bijdrage wordt gegeven aan de maaltijden van de kinderen en het continueren van onderwijs. Gezonde voeding is essentieel om kinderen gezond te houden te midden van een sterk vervuilde omgeving. En onderwijs biedt kansen voor de toekomst van kinderen en voorkomt dat kinderen moeten werken op de afvalbelt. Meer informatie vind u in de nieuwsbrief.

Geeft u deze zondag ook een bijdrage?
Dat kan via de collecten in de Joriskerk, maar ook via de QR-code tijdens de dienst. Of maak een bijdrage over op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie
protestantse gemeente Amersfoort, o.v.v. Bantar Gebang


Start met typen en druk op Enter om te zoeken