Bijbel

De Bijbel is het meest verkochte en vertaalde boek van de wereld.

Herkomst en inhoud van de Bijbel:

 • Twee delen (Oude en Nieuwe Testament) met 66 boeken.
 • In Oude Testament vinden we o.a: ontstaan van de wereld, hoe de zonde in de wereld is gekomen, de aankondiging van de komst van Jezus en de geschiedenis van Israël.
 • In het Nieuwe Testament vinden we: de komst van Jezus, Zijn leven, sterven en opstanding. Het ontstaan van de eerste christelijke gemeenten en de profetie over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
 • Geschreven in een periode van ongeveer 1500 jaar door minimaal 40 personen (waaronder koningen, geleerden, filosofen, vissers, dichters, staatslieden, historici en artsen).
 • 100% werk van mensen en 100% geïnspireerd door God: God is de Auteur.
 • De bijbel is het ‘schriftgeworden Woord’ van God zoals Jezus het ‘vleesgeworden Woord’ van God is.
 • Context waarin de bijbel geschreven is verschilt en ook de stijlen onderscheiden zich van elkaar (geschiedenis, poëzie, profetie en brieven).

De bijbel is voor christenen:

 • Wat christenen geloven (‘credo’)
 • Hoe christenen handelen (levenswandel)
 • Gods openbaring van Zijn wil voor ons
 • Een handboek voor het leven

Citaat Maarten Luther (kerkhervormer):
“De Schrift (Bijbel) is de kribbe of de wieg waarin het kind Jezus ligt. Laten we niet de wieg onderzoeken en vergeten het kind te aanbidden”

Start met typen en druk op Enter om te zoeken