Christelijke feestdagen: waarom, wanneer, hoe?

Het christendom kent naast het kalenderjaar (zoals we dat allemaal kennen) ook het kerkelijk jaar. Deze twee ‘agenda’s’ verschillen op een belangrijk punt: het kerkelijk jaar begint niet – zoals het kalenderjaar – op 1 januari, maar op de eerste zondag van Advent, in het najaar. In de loop van het kerkelijk jaar vieren we een aantal feestdagen. Op deze dagen staan we stil bij een aantal belangrijke momenten uit en rond het leven van Jezus. Deze kernmomenten noemen we de heilsfeiten, feiten van heil, van redding, waarbij heel duidelijk het verlossende werk van Jezus naar voren komt.
Aan deze heilsfeiten geven we extra aandacht op de volgende christelijke feestdagen, waarop we ook als gemeente samenkomen in de kerk:
– Kerst, voorafgegaan door Advent
– Goede Vrijdag
– Pasen, voorafgegaan door de Lijdenstijd
– Hemelvaart
– Pinksteren

Naast deze heilsfeiten is er een feest waar we op wachten en vol verlangen naar uitzien: de terugkomst van Jezus op de aarde!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken