Focus

Waarom Focus?

De secularisatie is niet langer iets wat we om ons heen zien, maar raakt ook onze eigen gemeente, ons eigen gezin, ons eigen leven. We slagen er niet in om de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het leven van elke dag. Veel christenen ervaren een kloof tussen wat zij in de kerk beleven en de realiteit van hun leven buiten de kring van de kerk.

Hoe kunnen wij in deze situatie ons geloof met anderen delen? Hoe kunnen wij op een geloofwaardige manier het evangelie doorgeven? Steeds scherper zien we dat we hiervoor ons niet moeten richten op het organiseren van (meer) bijzondere acties en activiteiten, maar dat het er om gaat hoe wij zelf met God leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. En dat dit merkbaar wordt, bijvoorbeeld in het gesprekje met een andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat en in het delen van ons leven met de mensen om ons heen.
Meer lezen? Klik hier

De officiële start van het Focustraject was op zondag 6 januari 2019. Ds. van Meijeren ging voor. Op zondag 13 januari ging Ds. Dekker voor en was er na afloop van de dienst gelegenheid om hier als gemeente over door te praten.
Hieronder kunt u de gehouden diensten beluisteren en ziet u wanneer de volgende diensten zijn.

Eerste blok Focusdiensten 2019:

6 januari:

13 januari

17 februari

10 maart

31 maart (avond)

Tweede blok focusdiensten 2019:

28 april (over gesprek 1, gesprek 2 heeft geen dienst)

19 mei (over gesprek 3)

Derde blok focusdiensten 2019:

8 september (over blok 3 gesprek 1)

Zie https://sintjoriskerk-amersfoort.nl/kerkdiensten/#archiefkerkdienstgemist (08 september, morgendienst)

29 september

Zie https://sintjoriskerk-amersfoort.nl/kerkdiensten/#archiefkerkdienstgemist (29 september, morgendienst)

27 oktober

Zie https://sintjoriskerk-amersfoort.nl/kerkdiensten/#archiefkerkdienstgemist (27 oktober, morgendienst)

17 november (avonddienst)
8 december (avonddienst)

Voorjaar 2020:

19 januari
9 februari
8 maart (avonddienst)
22 maart

Leesbare brief?

Zoé Fransen, een studente Culturele Antropologie moest voor haar studie een etnografie schrijven, over iets religieus. Ze  koos de Joriskerk uit en heeft een paar keer een dienst meemaakte en een interview gehouden met de dominee. Klik hier voor haar verslag: joriskerk-etnografie

Nieuwsbrief:

nieuwsbrief februari-2019

nieuwsbrief  maart 2019

nieuwsbrief mei-2019

nieuwsbrief juli 2019

nieuwsbrief-oktober-2019

De komende maanden gaan Leendert Wolters, uitgezonden naar Praag vanuit onze Joriskerk, en Gerben Bosma via een briefwisseling met elkaar in gesprek over deze thematiek. We hopen dat Focus zo een inhoudelijke brug tussen Amersfoort en Praag.

Focusbriefwisseling nr 1

Focusbriefwisseling nr 2

Focusbriefwisseling nr 3

Opzet van het Focustraject:

Klik hier voor focus in de joris_flyer

De wijkkring Vathorst zette een paar dingen op een rij wat betreft een kringavond rond Focus en hoe je deze zou kunnen voorbereiden: handleiding-bij-de-focus . We zetten het ter informatie en inspiratie op de site. Kijk maar of het voor jouw kring bruikbaar is. Eventuele tips vanuit eigen ervaring de komende weken aanbevolen!!

IZB-Focus is erop gericht te komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus

Het focusteam

Het focus team zal in nauwe samenwerking met de kerkenraad en de trajectbegeleider van de IZB betrokken zijn bij de organisatie en de coordinatie van het traject in de gemeente.

Klik hier voor hun motivatie: focusteam-joriskerk-amersfoort

Ds Klaas van Meijeren is vanaf 1 januari de begeleider van onze Joriskerkgemeente gedurende het tweejarige Focustraject: voorstelbrief

Op zondag 21 oktober hebben we kennis gemaakt met Ds. van Meijeren, de predikant die onze gemeente gaat begeleiden in het Focustraject.
Hij liet een powerpoint zien over het hoe en wat over Focus. Door op deze link te klikken Amersfoort-joris-startzondag ziet u de informatie.

En hier de link naar het vertoonde filmpje.

Mail het Focusteam of spreek een van ons aan na een dienst of bijeenkomst. focusteam@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Nabespreking Focusdienst 13-01 2019

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X